'Beeld Erasmus moet terug naar oude plek'

ROTTERDAM, 7 APRIL. Het bronzen standbeeld van Erasmus, vervaardigd door Hendrick de Keyser, de belangrijkste 17de-eeuwse beeldhouwer van ons land, moet voorlopig terug op zijn sokkel voor de Laurenskerk in Rotterdam.

Dat is het advies van het Centrum van de Beeldende Kunst (CBK) aan de gemeente. Het wordt deze week besproken in het college van B en W. Volgens het CBK “moet het beeld met zijn rug naar de kerk worden geplaatst om fotografisch beter tot zijn recht te komen”. Ook de gemeente ziet het graag terug op zijn plek. “Zo'n beeld moet niet achter gesloten deuren, het moet op een prominente locatie”, aldus voorlichter Anderiessen. De gemeente, met wethouder Kombrink van kunstzaken als groot voorstander, hoopt Erasmus eind deze maand terug te plaatsen, tegelijkertijd met de heropening van het Grotekerkplein, dat nu gerenoveerd wordt.

Het Erasmusbeeld uit 1622, één van de oudste bronzen standbeelden van West-Europa, viel eind november van zijn voetstuk bij de Laurenskerk. Vermoedelijk morrelden vandalen aan een steunmoer. Het beeld raakte beschadigd aan hand, boek, baret en mantel. En bij de inventarisatie van de schade bleek dat het jarenlang was verwaarloosd. De afwatering tussen mantel en boek van Erasmus zat verstopt, waardoor vuil en regenwater die plek hadden aangetast. Een andere mogelijkheid is dat het daar verzamelde water de val heeft veroorzaakt. Verder vertoonde het brons restanten van oude vernissen en een zeer 'vuile' huid als gevolg van luchtvervuiling.

Uit diverse hoeken zijn de afgelopen tijd verzoeken gekomen om het Erasmusbeeld een andere plek te geven. Bedrijven als Robeco, Het Erasmiaans gymnasium, de Centrale Bibliotheek en enkele kunstminnende burgers toonden interesse. Ook museum Boijmans Van Beuningen en het Historisch Museum zagen het beeld graag in hun bezit. “Het gaat niet om de toegevoegde waarde die het beeld het museum zou geven, maar om het behoud ervan te waarborgen”, zegt conservator J. Giltaij. “Dit is een belangrijk en waardevol kunstwerk, dat gewoon niet meer buiten hoort.”

De gemeente Rotterdam neemt alle verzoeken tot verplaatsing in overweging om het beeld over een half jaar misschien een andere bestemming te geven. “Zeker is dat het beeld niet in de tuin van particulieren mag komen en ook bedrijven, die het beeld als publiciteit willen gebruiken, kunnen er naar fluiten”, aldus Anderiessen.