Kerndoelen van Vrije School niet voldoende

ROTTERDAM, 5 APRIL. De kerndoelen van de Vrije Scholen voldoen niet aan de wet. Ze kunnen niet dienen als alternatief voor de minimumeisen die de overheid wettelijk heeft vastgesteld voor wat leerlingen aan het einde van de basisvorming moeten weten en kunnen. Dat heeft de Onderwijsraad vrijdag bepaald.

De Inspectie van het voortgezet onderwijs had de Onderwijsraad om een uitspraak gevraagd in een geschil met de Bond van Vrije Scholen over de kerndoelen.

Kerndoelen zijn de minimumdoelen die iedere leerling aan het eind van de basisvorming moet hebben bereikt. Scholen mogen hun eigen kerndoelen vaststellen als zij principeel bezwaar hebben tegen die van de overheid. Dan moeten ze echter wel van een gelijk niveau zijn. In dit geval meende de Onderwijsinspectie dat niet te kunnen toetsen, vanwege de principieel andere inhoud van de ontwikkelingsdoelen van de Vrije Scholen. Vrije Scholen baseren hun onderwijsprogramma op de antroposofische leer van grondlegger Rudolf Steiner. De kerndoelen van de Vrije Scholen zijn geformuleerd in termen van processen, terwijl de Onderwijsinspectie een formulering in termen van het eindresultaat, wat kinderen weten, vereist.

De Onderwijsraad stelt de inspectie nu in het gelijk. De Vrije Scholen kunnen tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de Raad van State. “We beraden ons daar nog op”, aldus een woordvoerder van de Bond van Vrije Scholen.