Beleid automatisering blijkt vooral natte-vinger-werk

Het bedrijfsleven en de overheid steken jaarlijks enige tientallen miljarden guldens in informatietechnologie (IT). In de praktijk is er bij de besluitvorming over dergelijke investeringen voor een belangrijk deel sprake van de “natte vinger”. Bij de meeste bedrijven en instellingen ontbreekt het zicht op het nut van een dergelijke investering.

Dat blijkt onderzoek van ir. R. Dietz naar deze problematiek. Hij promoveert dinsdag op zijn onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Uit diverse onderzoeken is volgens Dietz gebleken dat de rol van economische argumenten gering is. De meetbaarheid van het rendement van IT-investeringen is beperkt. Vooral politieke en persoonlijke argumenten spelen een rol in de besluitvorming.

Dietz heeft in zijn onderzoek een instrumentarium ontwikkeld voor het sturen van de besluitvorming over investeringen in informatietechnologie. Momenteel ontbreekt meestal een strategische visie op IT. De vaststelling van de investeringsbudgetten gebeurt onsystematisch en risico-analyses worden te weinig gemaakt.

Bij het onderzoeken van de besluitvorming heeft Dietz geconstateerd dat het algemeen management steeds een belangrijk stempel op de besluitvorming weet te drukken. De aanwezigheid van een geloofwaardige en energieke voorstander van het project is dikwijls doorslaggevend.