Afwijken minimumloon bij voorkeur tijdelijk

Werkgevers die gebruik maken van de regeling om iemand tijdelijk onder het minimumloon in dienst te nemen, moeten het volle minimumloon gaan betalen zodra de werknemer zijn functie volwaardig blijkt te vervullen.

Dat blijkt uit schriftelijke antwoorden van minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op Kamervragen.

Volgens Melkert moet de werkgever vooraf schriftelijke afspraken maken met zijn werknemer over de eisen die hij stelt aan diens functioneren. Bij verschil van mening kunnen beide partijen zich daar dan op beroepen.

Het wetsvoorstel dat een tijdelijke afwijking van het minimumloon regelt, heeft als doel langdurig werklozen meer kansen op een baan te bieden. De werkgever mag maximaal twee jaar minder dan het minimumloon betalen. De werknemer moet wel minstens 70 procent van dat loon ontvangen.

In de coalitie is langdurig geruzied over de vraag of werklozen moeten kunnen worden verplicht onder het minimumloon te werken. PvdA-minister Melkert wil die verplichting wel laten gelden voor alleenstaanden, maar niet voor kostwinners.

VVD en D66 vinden dat de verplichting voor alle langdurig werklozen moet gelden, evenals oppositiepartij CDA. D66-kamerlid Bakker wil echter niet “buiten de coalitie shoppen” door zaken te doen met het CDA.