Werkgevers vaak tegen deeltijdbanen

Zeshonderd mensen belden gisteren op de Beldag Deeltijd de FNV met veel klachten over werkgevers die geen deeltijdbanen willen.

AMSTERDAM, 3 APRIL. “Wat zegt u? Uw baas heeft tegen u gezegd dat hij niets kon doen aan uw verzoek om in deeltijd te werken? Omdat het geen wet is, zei-ie. Ik heb het genoteerd.” Werkgeversvoorzitter H. Blankert van VNO-NCW zit in het hol van de leeuw te bellen met een aspirant-lid van de vakbond. De vakcentrale FNV organiseerde in het hoofdkantoor een telefonische meldlijn waarop eenieder gratis kon bellen met positieve en negatieve verhalen over het werken in deeltijd.

Kamerleden, kopstukken van vakbonden en één van de werkgevers zaten aan de andere kant van de lijn. En passant werft Blankert nog een lid voor de Industriebond: “Ik zal vragen of ze u de formulieren zo snel mogelijk opsturen.”

De Beldag Deeltijd vormt het begin van een tweede campagne van de FNV om deeltijdwerken weer op de agenda van politiek en sociale partners te zetten. Centraal speelt daarbij een initiatief-wetsvoorstel van GroenLinks-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Rosenmöller. Het wetsvoorstel, dat kortweg het recht op het werken in deeltijd vastlegt, is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het voorstel is nu aangehouden in de Eerste Kamer, waar het aankomt op de positie van de CDA-fractie.

De vakbond weet niet wat ze met het voorstel aan moet. Enerzijds biedt het een wettelijke basis voor het werken in deeltijd. Anderzijds wil de bond daar liever zonder tussenkomst van de wetgever met werkgevers over onderhandelen. Veel mensen die gisteren belden, dachten dat het voorstel al was gepromoveerd tot wet. Vooral mensen die niet onder een CAO vallen en daarom geen aanspraak kunnen maken op afspraken die daarin over deeltijd zijn gemaakt. Degenen die dat wel kunnen, hadden evenwel nog genoeg te klagen over de weigerachtige houding van hun werkgever.

“Ik had een man aan de telefoon die aanvankelijk bezig was een schriftelijk verzoek in te dienen om in deeltijd te werken”, vertelt CAO-coördinator en beoogd FNV-voorzitter L. de Waal. “Maar toen hij hoorde dat er een reorganisatie met gedwongen ontslagen aan zat te komen heeft hij zijn verzoek gauw ingetrokken, uit vrees dat hij er als deeltijder als eerste uit zou vliegen.” De positieve verhalen die De Waal te horen kreeg waren in de minderheid. Verbaasd had hij de wederwaardigheden van een vrachtwagenchauffeur aangehoord. Hij wilde meer aandacht besteden aan het huishouden en drie dagen gaan werken. “Toch niet een beroep waarbij je zoiets verwacht.”

Evenveel als de partner voor de kinderen of het huishouden kunnen zorgen. Dat is de voornaamste reden waarom mensen in deeltijd willen werken. Het ouderschapsverlof blijkt voor zowel mannen als vrouwen de opstap om in deeltijd te gaan werken. Met zo'n verlof is in deeltijd werken wel wettelijk geregeld. “Als mijn baas over een maand zegt dat ik niet in deeltijd kàn werken, hoef ik alleen maar op mijn halfjaar ouderschapsverlof te wijzen. Dat is prima gegaan”, zegt een vrouwelijke beller.

Slimme werkgevers blijken hun werknemers zowat dood te knuffelen om maar te voorkomen dat ze in deeltijd gaan werken. “Je bent onmisbaar voor het bedrijf”, zeggen ze dan. Of: “Als jij in deeltijd gaat werken lopen de klanten weg.” Nog slimmere werknemers vragen meteen om loonsverhoging, anderen gaan hun geluk bij een werkgever beproeven die ze wel in deeltijd wil laten werken.

“Zonde van al het geld dat in de opleiding van zo iemand is gestoken”, meldt T. Hooiveld van de Politiebond tussen twee telefoontjes door. Iemand kan immers ook een paar jaar in deeltijd willen werken, bijvoorbeeld om voor jonge kinderen te zorgen, om daarna weer op de oude hoeveelheid uren terug te komen. “Bij de politie is dat heel slecht geregeld”, heeft Hooiveld gemerkt. “Daardoor zijn het alleen mannen die tot op hoge leeftijd fulltime werken en zo jonge mensen tegenhouden.”

Uit het verhaal van een beller blijkt waarom mannen zolang mogelijk voltijds werken. Het zit hem in de VUT, die is gebaseerd op het laatstverdiende loon. “Ik zou liever twee dagen minder werken”, zegt een 54-jarige man. “Maar dan gaat mijn salaris en dus mijn VUT omlaag. Dus dat verzoek om korter te werken dien ik maar niet in.”

Volgens vice-voorzitter van de FNV E. Vogelaar hebben vooral veel mannen behoefte aan het werken in deeltijd. “Bijna een kwart van de mannen wil het, maar ze zijn bang dat het hun carrière schaadt.” Volgens Vogelaar gaan mannen ervan uit dat een (begeerde) leidinggevende functie zich niet met deeltijd verdraagt.

Het blijkt een van de mythes die werkgevers in stand trachten te houden als werknemers om deeltijd vragen. Ook de buitenproportioneel hoge kosten waarmee de werkgever zou kampen om iemand in deeltijd in dienst te hebben, blijkt een wapen waarmee de werkgever zijn werknemers met de mond vol tanden zet. “Onzin”, meent een werknemer in de kleinmetaal, tevens lid van de ondernemingsraad. Hij heeft de afgelopen vier jaar tevergeefs gevraagd om een kortere werkweek. “Een deeltijdwerker gaat veel effectiever met zijn tijd om, waardoor de arbeidsproduktiviteit veel hoger ligt. Want naar seminars en al die gekke cursussen ga je dan niet meer.”

Al dan niet bestaande wachtlijsten blijken ook een favoriet instrument van werkgevers om mensen die om deeltijdwerk komen vragen, de deur te wijzen. Ze claimen dat er maar een beperkt aantal arbeidsplaatsen in deeltijd kan worden vervuld. Het is hoogst twijfelachtig of dit volgens de Wet Gelijke Behandeling door de beugel kan. Voor de vakbeweging zijn de wachtlijsten voor deeltijdfuncties in ieder geval een openbaring, die ze in overleg met werkgeversorganisaties aan de orde zullen stellen.

De voorman daarvan, Blankert, krijgt daar een voorschot op met de anderhalf uur dat hij met werknemers moet bellen. Verbaasd hoort de werkgeversvoorzitter dat hem succes wordt gewenst met zijn actie. Lachend vat hij elk gesprek samen voor Vogelaar die naast hem zit. “Net hoorde ik eindelijk van een werkgever uit de goeie oude tijd, eentje die tegen werkende moeders is.”