KANSAI AIRPORT

Wanneer het in Japan mogelijk is op een relatief kleine oppervlakte hetzelfde te doen als in Nederland, is het dan niet zo dat de machine Schiphol verouderd is, onrendabel en dichtgeslibd? Dan moet deze machine vervangen worden door één, zoals het Kansai Airport. En dan niet aan zee, maar gewoon aan de Haarlemmermeerkust: waar nu Schiphol ligt.