Blankert: meer geld voor CO2-bestrijding

BRUSSEL, 3 APRIL. Voorzitter Blankert van de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO/NCW wil dat de Nederlandse overheid export van milieutechnologie financiert. De vermindering van uitstoot van broeikasgassen die als gevolg daarvan wordt bereikt in onder andere Oost-Europa en ontwikkelingslanden zou meegeteld moeten worden bij de voor Nederland vastgestelde doelstelling voor terugdringing van milieuvervuiling.

Minister De Boer van Milieu is met haar Europese collega's vorige maand overeengekomen dat Nederland in 2010 tien procent minder broeikasgassen zal uitstoten dan het in 1990 deed. Dit is onderdeel van de opstelling van de Europese Unie bij de klimaatonderhandelingen die eind van dit jaar in Japan beginnen. Volgens Blankert is er “geen schijn van kans” dat die vermindering met tien procent wordt gehaald. Hij zei gisteren in Brussel dat de Nederlandse energie-intensieve industrie al tot de meeste efficiënte ter wereld behoort en dat Nederland met het grote aandeel van aardgas al een relatief schoon brandstofpakket heeft.

Blankert wil dat Nederland internationaal afspraken maakt waardoor CO2-reductie die Nederland in met name Oost-Europa en ontwikkelingslanden financiert meegeteld wordt bij Nederlands eigen prestatie. Hij zei dat daarom het bedrag op de begrotingen van Ontwikkelingssamenwerking en van Economische Zaken voor CO2-reductie in andere landen, van op het ogenblik 400 miljoen gulden, de komende jaren zou moeten stijgen.

Het ministerie van VROM liet vanmorgen in een reactie weten “er als EU-voorzitter op in te zetten” dat de vermindering van uitstoot van broeikasgassen in Oost-Europa en ontwikkelingslanden “tijdens de Klimaatconferentie in Kyoto als een internationale aanpak in een protocol wordt erkend”. Het kabinet heeft voor proefprojecten in deze landen 84 miljoen gulden uitgetrokken, afkomstig uit de begrotingen van Ontwikkelingssamenwerking en Economische Zaken.