Vlees

Mijn waardering voor de uitgebreide bijlage over 'Vlees' (27 maart), echter met een aantal aanwijsbare fouten. F.G. de Ruiter maakt in zijn artikel de klassieke fout bij de interpretatie van een positieve of negatieve uitslag van een keuring. Als de uitslag van een bacteriologisch onderzoek positief is, betekent dat, dat er wél bacteriën zijn aangetoond, en wordt het vlees dus afgekeurd.

In het desbetreffende artikel staat het net andersom.

In het overigens verder goede artikel van Geert Mak staat: “Varkens worden wekelijks volgespoten met penicilline en andere pro-biotica om ieder kuchje te voorkomen”.

In de eerste plaats een tendentieuze zin, omdat veehouders vrijwel alleen zieke dieren spuiten en dus absoluut geen dieren preventief met antibiotica spuiten, een enkele, met name te noemen, ziekte uitgezonderd. Precieze cijfers weet ik niet, maar gemiddeld gesproken krijgt minstens negentig procent van de mestvarkens géén spuiten tijdens de mestperiode.

In de tweede plaats is penicilline een anti-bioticum, en dus geen pro-bioticum. In de derde plaats is het toevoegen van tranquillizers aan mestbrokken zeker geen routine, en wordt niet toegepast in de mesterij, sterker nog, zij behoren niet tot de toegelaten stoffen in veevoede