Knesset negeert risico joods schisma

TEL AVIV, 2 APRIL. Op het gevaar af van een schisma in de joodse wereld heeft de Knesset gisteren een eerste stap gezet naar een wettelijke status voor uitsluitend in Israel uitgevoerde bekeringen door orthodoxe rabbijnen. Een zeer omstreden wetsontwerp van deze strekking werd in eerste lezing met 51 tegen 32 stemmen door het Israelische parlement aanvaard.

De sefardische Shas-coalitiepartner dreigde met een regeringscrisis indien premier Netanyahu zich zou onttrekken aan het regeringsprogramma waarin de orthodoxie in Israel wettelijk het primaat krijgt over andere joodse stromingen, zoals de in de VS zeer sterke reform en conservatieve bewegingen. Om woedende reacties van Amerikaanse joodse leiders te voorkomen had Netanyahu's Likud-partij zich schriftelijk verplicht om de tweede en derde lezing van dit wetsontwerp te zullen verhinderen tot er een compromis is gevonden tussen de orthodoxie en andere stromingen in het jodendom. De Amerikaanse joden, van wie meer dan 90 procent reform en conservatief is, hebben echter geen begrip voor de coalitie-kronkelingen in Jeruzalem. Zij hebben daarentegen begrepen dat hun bewegingen in Israel buiten de wet zijn gesteld. Dat volgt dan op een besluit van een college van Amerikaanse orthodoxe rabbijnen van vorige week om de reform en conservatieve bewegingen uit het jodendom te stoten.

Avram Burg, de voorzitter van het Joods Agentschap, vreest dat het besluit van de Knesset van gisteren de steun van het Amerikaanse jodendom aan Israel in groot gevaar brengt. Bij zijn komende bezoek aan Washington zal premier Netanyahu de Amerikaanse joden ervan proberen te overtuigen dat er geen wezenlijke verandering is gekomen in de religieuze status quo in Israel.