Arts veroordeeld voor onzorgvuldig plegen euthanasie

AMSTERDAM, 2 APRIL. De rechtbank in Amsterdam heeft gisteren de Amsterdamse huisarts A. Makdoembaks conform de eis veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar.

Hij kreeg de straf wegens het niet in acht nemen van een aantal zorgvuldigheidseisen die gelden bij euthanasie.

Makdoembaks beëindigde in 1995 het leven van een 75-jarige vrouw die kanker had. Volgens de huisarts was toen de situatie van 'uitzichtloos en ondraaglijk lijden' weliswaar nog niet aangebroken, maar hij wilde naar eigen zeggen “geen lafaard” zijn toen de vrouw hem vroeg euthanasie te plegen. De rechtbank veroordeelde Makdoembaks, omdat hij de geldende procedure voor euthanasie op een aantal essentiële punten niet had gevolgd. Eerder al veroordeelde het Medisch Tuchtcollege hem hiervoor met een 'berisping'.

Makdoembaks had nagelaten een andere arts te raadplegen. Hij zei dit te hebben gedaan op verzoek van de patiënt die bang was dat anders haar “privacy zou worden geschonden”.

Ook voldeed de huisarts niet aan de verplichting om van de euthanasie zorgvuldig verslag te doen. Volgens hem was ook dit gebeurd op aandringen van de patiënt. Zij zou bepaalde feiten niet aan de openbaarheid hebben willen prijsgeven.

De rechtbank meent in haar vonnis dat Makdoembaks door het niet raadplegen van een andere arts “verwijtbaar tekortgeschoten” is. Door de “volstrekt onvoldoende wijze”, aldus het vonnis, waarop hij zijn verslag bijhield en door het niet-consulteren van een tweede arts, heeft Makdoembaks zich in de situatie gebracht dat achteraf niet te toetsen valt of hij in een noodtoestand verkeerde, zoals hij heeft gesteld. Makdoembaks beriep zich op 'overmacht'. De rechtbank verwierp dat beroep.

De advocaat van Makdoembaks, A. Haakmat, kondigde gisteren aan hoger beroep tegen het vonnis te zullen aantekenen.

Makdoembaks, een huisarts van Surinaamse afkomst die zich in 1984 in de Amsterdamse Bijlmer vestigde, is al verscheidene malen tuchtrechtelijk gestraft. Op 5 maart ontzegde het Medisch Tuchtcollege in Amsterdam hem voor drie maanden de bevoegdheid om zijn functie uit te oefenen en legde hem een geldboete van duizend gulden op.

Het tuchtcollege achtte hem schuldig aan grove nalatigheid bij de behandeling van een patiënt en voor het “herhaaldelijk en stelselmatig” in diskrediet brengen van collegahuisartsen en medisch specialisten van het Academisch Medisch Centrum. De schorsing is gisteren ingegaan.