Vraag naar zorg daalt na sluiting van ziekenhuis

ROTTERDAM, 1 APRIL. De sluiting van het Stadsziekenhuis in Kampen heeft geleid tot een aanmerkelijke daling in de consumptie van ziekenhuiszorg. Het aantal mensen dat naar een medisch-specialist wordt verwezen nam zo'n 20 procent af. Ook daalde de behoefte aan opname onder de bevolking, die eerder op 'Kampen' was aangewezen, met 17 procent.

Dit blijkt uit een analyse van de gegevens van de ziekenfondsverzekerden bij Groene Land Verzekeringen. Een groep onderzoekers onder leiding van sociaal-geneeskundige prof. dr. D. Post publiceerde de resultaten in het weekblad Medisch Contact. Bij het Groene Land is zo'n 70 procent van de bevolking verzekerd die tot eind 1994, toen het ziekenhuis werd gesloten, tot het verzorgingsgebied van het ziekenhuis hoorde.

Huisartsen houden bij het verwijzen van hun patiënten rekening met de afstand tot het ziekenhuis, zo blijkt uit het onderzoek. Na de sluiting van het Kamper ziekenhuis zijn patiënten aangewezen op de ziekenhuizen in Zwolle en in Emmeloord en Lelystad. De daling van het aantal verwijzingen in 1995, gemiddeld over alle specialismen 19,3 procent, was het geringst voor kindergeneeskunde: 9 procent. Die voor dermatologie sprong er aan de andere kant uit: een daling met 36 procent.

De daling van het aantal uitgeschreven verwijskaarten heeft in 1995 ook geleid tot een verminderde behoefte aan opname in een ziekenhuis. Het aantal opnames daalde met 17,1 procent. Voor neurologie (met 35 procent), keel-, neus- en oorheelkunde (24 procent) en interne geneeskunde (23 procent) bleek de behoefte aan een opname meer dan gemiddeld gedaald. Het aantal verpleegdagen daalde navenant, al loopt de daling per specialisme niet helemaal parallel met de relatieve vermindering van het aantal opnames.

De uitkomsten van het onderzoek komen, in spiegelbeeld, grotendeels overeen met die welke Post boekte toen hij naging welke veranderingen optraden in de medische consumptie bij de opening van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. Toen, in 1982, steeg het aantal verwijzingen weliswaar maar licht, doch het aantal opnames nam met ruim 30 procent toe. Het aantal verpleegdagen per duizend verzekerden van het Groene Land steeg toen met bijna 50 procent.