Dr. K. Hossain

Dr. K. Hossain is voor de periode van april tot en met juni 1997 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel 'Dom Helder Camara voor vrede en gerechtigheid' aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij zal van mei tot augustus werkzaam zijn bij de faculteit der godgeleerdheid en de faculteit der rechtsgeleerdheid. Hossain (1937) is advocaat bij het hooggerechtshof van Bangladesh.