Congrespartij India staakt steun regering

NEW DELHI, 1 APRIL. De Indiase regering wankelt nadat de Congrespartij op paaszondag aankondigde haar parlementaire gedoogsteun voor het tien maanden oude centrum-linkse minderheidskabinet van premier H.D. Deve Gowda in te trekken. President Shankar Dayal Sharma heeft de regering verzocht uiterlijk 11 april aan te tonen dat ze nog over een meerderheid in het Lagerhuis beschikt.

De aankondiging van de 80-jarige Congres-leider Sitaram Kesri kwam zelfs voor hoge functionarissen binnen zijn eigen partij als een volslagen verrassing. Dit temeer omdat die samenviel met de belangrijke besprekingen van de afgelopen vier dagen in New Delhi tussen India en Pakistan. Daarnaast stond het kabinet op het punt de alom geprezen begroting van minister van Financiën Palaniappan Chidambaram door het parlement te loodsen.

Als gevolg van de politieke onzekerheid schoten de koersen op de beurs van Bombay met bijna 10 procent naar beneden. De regering probeerde de schade vandaag te beperken door te verklaren dat ze toch nog zou proberen de begroting de komende week door het parlement te krijgen.

Zonder steun van de Congrespartij, die zelf geen deel uitmaakt van de regering, kan de regering-Gowda niet voortbestaan. Commentatoren hekelden het besluit van Kesri, die nu zelf premier hoopt te worden, als een staaltje van kwalijk opportunisme.

Bijna niemand hechtte waarde aan de redenen die Kesri aanvoerde voor het besluit. Zo zei hij dat Gowda's kabinet zich onvoldoende had ingespannen om India's seculiere traditie te beschermen en zou de veiligheid van de burgers snel afnemen. Meer terzake leek zijn verwijt dat Gowda's coalitie weinig notitie nam van de Congrespartij en de partij tot een marginaal bestaan zou dwingen.

Wat Kesri precies heeft bewogen, is niet duidelijk. Wel was bekend dat zijn leiderschap de afgelopen weken na enkele zware nederlagen bij regionale verkiezingen door sommigen binnen de partij ter discussie was gesteld. Daarnaast zou hij zich vermoedelijk moeten verantwoorden wegens het vergaren van rijkdom die niet strookt met zijn bescheiden inkomen en wegens de mysterieuze moord op zijn vroegere huisarts. Daardoor lijkt de kans gering dat de weinig charismatische Kesri, die pas sinds begin dit jaar aan het hoofd staat van zijn partij, in mei zal worden herkozen als Congres-leider. Wellicht koos de Kesri daarop voor een vlucht naar voren.