Winst Getronics stijgt met 35 procent

AMSTERDAM, 28 FEBR. Mede dankzij een bijdrage van het in 1995 overgenomen Raet is de netto winst van automatiseringsbedrijf Getronics in het afgelopen jaar gestegen met 35 procent naar 132 miljoen gulden. Bestuursvoorzitter A. Risseeuw van Getronics noemde de succesvolle veranderingen bij Raet vanmorgen de belangrijkste gebreurtenis van het afgelopen jaar.

Getronics heeft eind vorig jaar zijn belang in Raet (1.100 werknemers) uitgebreid van 50 tot 100 procent. “Wij zijn erin geslaagd Raet succesvol te integreren vanuit een situatie met geringe perspectieven”, aldus Risseeuw vanmorgen. “We zijn daarbij natuurlijk enorm geholpen door de marktomstandigheden.”

Getronics heeft het resterende 50-procents belang in Raet overgenomen van Roccade, het voormalige rekencenturm van de overheid dat zal worden verkocht. De directie van Roccade heeft meer dan eens zijn voorkeur uitgesproken voor een fusie met Getronics. Risseeuw zei vanmorgen echter te vrezen dat de overheid zal kiezen voor een veiling. Risseeuw sprak de verwachting uit dat de verkoop van Roccade voor 1 juli van dit jaar rond zal zijn.

Behalve Getronics hebben ook onder meer Koninklijke PTT Nederland, CMG, EDS en IBM interesse getoond voor Roccade. Volgens Risseeuw is het kortzichtig het bedrijf te verkopen aan de hoogste bieder en zou een europese partner de voorkeur genieten gezien het belang van informatie technologie voor de economische ontwikkeling.

Het bedrijfsresultaat van Getronics groeide in het afgelopen jaar met 26 procent naar 181 miljoen gulden. De winst per aandeel met ruim 33 procent naar 1,52 gulden. De operationele marge (bedrijfsresultaat als percentage van de omzet) van Getronics kwam iets lager uit, op 8,2 procent in vergelijking met 8,4 procent in het jaar daarvoor.

Volgens Risseeuw is deze daling het gevolg van grote investeringen die Getronics heeft gedaan in de opleiding van eigen personeel en de werving van medewerkers. Het aantal medewerkers van Getronics is gegroeid van ruim 5.200 eind 1995 tot 6.100.

De liquide middelen van Getronics zijn in het afgelopen jaar toegenomen van 293 tot ruim 357 miljoen. Risseeuw benadrukte vanmorgen dat op deze kaspositie de bedragen betaald voor de overname van Raet al in mindering zijn gebracht. Doelend op nieuwe acquisities zei hij: “Er is geen belemmering voor grote sprongen.” Risseeuw ziet enkele aantrekkelijke overamekandidaten, maar wil niet zeggen welke.

De omzet van Getronics is in het afgelopen jaar gegroeid met 30 procent tot ruim 2,2 miljard gulden. “We hebben ons tweede miljard binnen vijf jaar geraliseerd”, aldus Risseeuw.

Getronics behaalde het miljard omzet in 1993, tien jaar nadat het bedrijf ontstond uit een management buy out (een overname van de aandelen door het management).