VN-missie blijft nog tot april in Angola

NEW YORK, 28 FEBR. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren besloten de VN-vredesmissie in Angola met slechts een maand te verlengen. Het huidige mandaat van de 6.000 man tellende vredesmacht UNAVEM loopt eind deze maand af.

De Veiligheidsraad hoopt op die wijze druk uit te oefenen op de rebellen van de oppositiebeweging UNITA om zitting te nemen in eemn nieuwe Angolese regering van nationale verzoening. Volgens het vredesakkoord dat in 1994 tussen de Angolese regering en de UNITA gesloten werd, zouden de partijen uiterlijk in januari een gezamenlijke regering vormen.

De vorming van een nieuwe regering is keer op keer uitgesteld, omdat de toekomstige positie van UNITA-leider Jonas Savimbi niet bepaald kon worden. Enkele beoogde UNITA-leden van de regering hebben voorts geweigerd naar de hoofdstad Luanda af te reizen. De Veiligheidsraad heeft gisteren ook gedreigd UNITA met een handelsboycot te treffen als er eind deze maand geen akkoord wordt bereikt. UNITA heeft nog steeds delen van het land in zijn macht.

Ongeveer 500.000 mensen zijn gedood in de burgeroorlog die volgde op Angola's onafhankelijkheid van Portugal, en miljoen gehandicapt. In 1991 mislukte een vredesinspanning toen Savimbi weigerde zijn nederlaag te erkennen in verkiezingen. UNITA werd in 1994 opnieuw tot een vredesakkoord gedwongen na een zware nederlaag tegen het regeringsleger. (AP)