Van den Broek stelt Turken Cyprus gerust

BRUSSEL, 28 FEBR. Toetreding van Cyprus tot de Europese Unie brengt de banden van de Turks-Cyprioten met Turkije niet in gevaar. Dat heeft Europees commissaris Hans van den Broek gisteravond gezegd tegen Turks-Cyprische zakenlieden in het Turkse deel van Nicosia.

Eerder deze week dreigde Griekenland uitbreiding van de EU met een veto te zullen blokkeren, als de Turks-Cyprische gemeenschap bij de onderhandelingen over toetreding van Cyprus zouden worden betrokken.

Van den Broek, die een driedaags bezoek aan Cyprus brengt, zei gisteren ervan overtuigd te zijn dat het uitzicht op lidmaatschap van de EU ertoe kan bijdragen dat het Cyprische probleem wordt opgelost. Hij zei dat de EU zich aan de toezegging houdt dat met Cyprus over toetreding tot de EU zal worden onderhandeld. Volgens Van den Broek kan geen derde land door middel van een veto lidmaatschap van Cyprus van de EU tegenhouden. Hij zei dat na de vorming van een federaal Cyprus, Turks- en Grieks-Cyprioten in een gelijke positie zullen staan ten opzichte van de Europese instellingen.

Het is de bedoeling dat volgend jaar onderhandelingen beginnen over de toetreding van Cyprus tot de EU. De EU-commissaris verzekerde de Turks-Cyprioten dat Turkije de veiligheid van het noordelijk deel van het eiland kan blijven garanderen als een Cyprische Federatie lid van de EU is. Griekenland garandeert de veiligheid van de Grieks-Cyprioten. Volgens Van den Broek kan het verdrag waarmee de garantie van de veiligheid van de twee gemeenschappen op het eiland is geregeld, slechts worden gewijzigd als alle betrokken partijen het daarover eens zijn. Na vorming van een Cyprische Federatie zullen volgens de EU-commissaris Turks-Cyprische federale ministers deelnemen aan de bijeenkomsten van de Raad van ministers van de EU, zullen Turks-Cyprioten in het Europees Parlement komen en zullen er Turks-Cyprische ambtenaren komen bij alle EU-instellingen.

Van den Broek zei de zakenlieden dat toetreding van Cyprus tot de EU hun grote kansen biedt. Nu nog kunnen alleen goederen uit Cyprus naar de EU die zijn voorzien van documenten van de in Nicosia gevestigde Grieks-Cypriotische regering. De EU-commissaris hield zijn gehoor voor dat zij zich als EU-burgers vrij in alle lidtstaten kunnen vestigen. Hij zei dat er geen risico is dat de handel van Turks-Cyprus met Turkije in gevaar komt, omdat de EU een douane-unie heeft dat land.

    • Ben van der Velden