Simons overleeft motie; Krosse trekt ontslagverzoek bij B en W in

ROTTERDAM, 27 FEBR. De geschorste directeur van de Rotterdamse sociale dienst drs. J. Krosse heeft zijn mondelinge ontslagverzoek gisteren ingetrokken. B en W van Rotterdam beginnen nu een ontslagprocedure. Dat zei wethouder H. Simons (Sociale Zaken) tijdens een raadsdebat.

Het debat eindigde met verwerping van een motie van afkeuring tegen Simons. De motie, die was ingediend door de SP'er C. van Heumen, kreeg alleen de steun van enkele onafhankelijke afgevaardigden alsmede van uiterst rechts. De fracties van PvdA, VVD, D66, CDA en GroenLinks steunden het 'adequate optreden' van Simons. De PvdA-wethouder schorste Krosse verleden week vrijdag, nadat deze had erkend dat hij zichzelf betalingen had toegekend waarop hij geen recht had.

De gemeentelijke accountantsdienst stelt een onderzoek in. Op grond van het resultaat daarvan, dat volgende week ter beschikking komt, zal bij justitie eventueel aangifte worden gedaan en het onterecht uitbetaalde geld zal “zonder enig pardon” worden teruggevorderd, aldus Simons. Het college heeft hiertoe besloten na overleg met de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Rotterdam.

Simons erkende dat hij vorig jaar zomer was gewaarschuwd over financiële onregelmatigheden van Krosse. “Het ging om een gerucht. Ik heb Krosse toen op de man af gevraagd wat hiervan waar was. Hij stelde met honderd procent zekerheid dat er niets aan de hand was. Daarmee was voor mij de kous af”, aldus Simons.

Twee weken geleden kreeg de wethouder andermaal een tip over Krosse's financiële onregelmatigheden, ditmaal afkomstig van een functionaris van buiten de sociale dienst. Simons liet de hoogste ambtenaar van financiën een onderzoek instellen dat uitwees dat Krosse “in schrille strijd met zijn arbeidsvoorwaarden had gehandeld.”

In een gesprek in aanwezigheid van de gemeentesecretaris dat daarop volgde, erkende Krosse dat hij 'fouten had gemaakt', zoals hij eerder deze week in het tv-programma Nova zei. Hij bood mondeling zijn ontslag aan. “Als B en W geen vertrouwen meer in je hebben, is er geen andere mogelijkheid”, aldus Krosse in Nova. Na overleg met een advocaat trok hij de ontslagaanvraag gistermiddag weer in. Als oud-wethouder van Tilburg kan Krosse nog aanspraak maken op een wachtgeld van 112.000 gulden per jaar tot maart 1998, zo deelde een woordvoerder van de gemeente Tilburg eerder deze week mee. Krosse zelf weigerde vanmorgen elk commentaar.

Bij zijn benoeming, voor de periode van drie jaar, in januari 1995, was afgesproken dat Krosse die in Tilburg bleef wonen, kon kiezen tussen een vergoeding van 1100 gulden voor de huur van een pied à terre in een flat op de Kop van Zuid of 400 gulden representatiekostenvergoeding. PvdA-fractieleider mevr. E. L. Kuijper zei gisteren dat de geschorste directeur beide vergoedingen ten laste van de sociale dienst had gebracht “en dat het daarbij ging om nog hogere bedragen'.

Over de verbouwing van de directievertrekken (kosten: 60.000 gulden) waren evenmin afspraken gemaakt, aldus Kuijpers. Simons: “Met dat laatste heb ik mij nooit bemoeid.” Krosse zou ook zijn echtgenote op de kosten van de sociale dienst een een ov-jaarkaart hebben verstrekt.

Simons verwierp de beschuldiging van de SP'er Van Heumen dat partijpolitieke overwegingen een rol hadden gespeeld bij de benoeming van Krosse die lid is van de PvdA en die van 1985 tot 1992 wethouder van sociale zaken in Tilburg was. Simons: “Op geen enkel moment heeft dat gespeeld. Ik heb Krosse niet voor of tijdens de sollicitatieprocedure gesproken. Ik ben in dit verband ook nooit benaderd door enige PvdA-minister zoals is gesuggereerd.”

Bij het personeel van de sociale dienst en bij sommige raadsleden bestond begin 1995 voorkeur voor de plaatstvervangend directeur van de sociale dienst “maar die was geen kandidaat”, aldus Simons.

Krosse was aangetrokken om de dienst sociale zaken en werkgelegenheid (met ruim 1.500 ambtenaren en rond 60.000 cliënten) bedrijfsmatiger en meer klantgericht te laten functioneren.