Raad verdeeld over verstrekking Taxol

ROTTERDAM, 28 FEBR. De Ziekenfondsraad is het opnieuw niet eens kunnen worden over de verstrekking van het medicijn Taxol aan patiënten met eierstok- en borstkanker. De raad besloot echter nu wel het advies, voorzien van alle kanttekeningen die de verschillende partijen erbij hebben gemaakt, naar minister Borst (Volksgezondheid) te zenden.

In zijn vorige vergadering, op 23 januari, was de raad ook al verdeeld over de tekst van het advies. Toen werd besloten het opnieuw te laten opstellen door de commissie van deskundigen.

In het advies, dat alleen volledig werd gesteund door de vertegenwoordigers van de vakbeweging en de zorgverzekeraars, wordt verstrekking van Taxol gebonden aan enkele indicaties bij eierstok- en borstkanker. Voor een ruimere verstrekking van dit dure medicijn (kosten 20.000 gulden per kuur) zou eerst een vergelijkend onderzoek met behandeling met al langer bestaande en goedkopere medicijnen nodig zijn.

De vertegenwoordigers van de farmaceuten, medische specialisten en patiëntenorganisaties verzetten zich daartegen. Zij vinden het ethisch niet verantwoord om een deel van de patiënten Taxol te weigeren en ze te behandelen met medicijnen die volgens hen niet werkzaam zijn. Taxol zou volgens hen zijn werkzaamheid al voldoende hebben bewezen.

Taxol wordt veelal toegediend bij patiënten die in feite al uitbehandeld zijn: andere medicijnen hebben geen effect meer. Taxol geneest niet, maar biedt de patiënt wel enige levensverlenging. Het wordt enkel in ziekenhuizen verstrekt, maar omdat het nog niet in alle gevallen als verstrekking is erkend, worden de kosten niet door het ziekenfonds vergoed. Het is dan aan het ziekenhuis zelf om te bepalen of Taxol, dat dan uit het eigen budget moet worden betaald, mag worden gebruikt. Juist om aan het verschil in behandeling, dat daar het gevolg van kan zijn, een einde te maken had Borst aan de Ziekenfondsraad om advies gevraagd.

In het ontwerp-advies werd om aanvullend onderzoek gevraagd om te kunnen beoordelen of toediening van Taxol bij de verschillende indicaties van met name borstkanker inderdaad ook leidt tot een levensverlenging van zes tot twaalf maanden, die het in andere gevallen ook biedt. De resultaten zouden dan ter beoordeling kunnen worden afgezet tegen de kosten van de behandeling.