Pas verschenen; Non-fictie

H.L. Beck e.a.: Grondleggers van het geloof. De levensverhalen van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed. Prometheus, 288 blz. ƒ 49,90

Vijf Nederlandse specialisten op het gebied van de godsdienstwetenschap behandelen de levens van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed, aangevuld met een profielschets van een godsdienststichter. Degelijk en toegankelijk.