Massa-ontslag na sluiting Belgische Renault-fabriek

BRUSSEL, 28 FEBR.Renault heeft gisteren de sluiting aangekondigd van de autofabrieken in Vilvoorde bij Brussel. Daardoor verliezen 3100 mensen hun baan. Arbeiders hebben dadelijk besloten tot bezetting van de fabrieken.

Het onverwachte besluit van de Franse autofabrikant heeft geleid tot verontwaardigde reacties van de Belgische premier Dehaene en van de regering van de regio Vlaanderen.

De sluiting van de fabrieken in Vilvoorde, waar uitsluitend auto's worden geassembleerd, behoort tot een uitgebreide herstructurering bij Renault. De autofabrikant heeft over 1996 een nog niet gespecificeerd groot verlies geleden van waarschijnlijk 4 tot 5 miljard franc (1,3 tot 1,7 miljard gulden). Renault heeft een overcapaciteit. Berekend is dat bij overbrenging van de produktie uit Vilvoorde naar fabrieken in Frankrijk en Spanje, het werk gedaan kan worden door 1900 in plaats van 3100 mensen.

Renault besloot vijf jaar geleden nog om voor een half miljard gulden in de fabrieken bij Brussel te investeren. Omdat er minder auto's verkocht worden is echter een overcapaciteit ontstaan. Het personeel in Vilvoorde is de afgelopen tijd dikwijls naar huis gestuurd, omdat het anders teveel auto's zou produceren. Een woordvoerder van Renault heeft verklaard dat zaken als loonkosten en productiviteit in Vilvoorde het probleem niet zijn. Maar de capaciteit van Vilvoorde werd vorig jaar slechts voor 61 procent gebruikt. In 1996 assembleerde Renault in Vilvoorde 143.342 auto's (de typen Mégane en Clio).

De Belgische premier Dehaene, zelf inwoner van Vilvoorde, heeft de maatregel van Renault een “brutale eenzijdige beslissing” genoemd. De Franse autofabrikant zou geen rekening hebben gehouden met de sociale gevolgen voor Vlaanderen. De Vlaamse premier Van den Brande heeft aangekondigd met Renault te willen praten. De Vlaamse minister van Economie, Van Rompuy, zei gisteren te vermoeden dat bij Renault nationalistische overwegingen een rol hebben gespeeld. De fabrikant zou liever een Vlaamse vestiging sluiten dan een Franse. Van de zijde van Renault is dit ontkend. Er is op gewezen dat ook in Franse Renault-fabrieken wordt gesaneerd.

Het is gebruikelijk dat de Vlaamse regering Franse investeringen wantrouwt. Minister-president Van den Brande zei onlangs nog dat Vlaanderen zo weinig mogelijk invloed van Frans kapitaal wil en liever Duitse investeringen aantrekt. Voor de Vlaamse regering is bovendien pijnlijk dat zij de afgelopen tijd zeer triomfantelijk heeft gereageerd op de sluiting van verouderde staalfabrieken in Wallonië. Wallonië zou met de kosten van hoge werkloosheid de succesvolle economische ontwikkeling van Vlaanderen afremmen. Vlaamse politici en de Vlaamse pers pleiten voortdurend voor een nog grotere zelfstandigheid van Vlaanderen dan nu al in het federale België het geval is, omdat Wallonië niet in staat zou zijn een succesvol economisch beleid te voeren.

    • Ben van der Velden