Leeftijdsgrens borstonderzoek

ROTTERDAM, 28 FEBR. De leeftijdsgrens voor deelname aan het periodieke bevolkingsonderzoek naar borstkanker kan worden verhoogd van 69 naar 75 jaar.

Daardoor worden ongeveer 350.000 vrouwen extra gevraagd mee te doen aan het (gratis) tweejaarlijkse borstonderzoek. De Ziekenfondsraad, die minister Borst (Volksgezondheid) adviseert de leeftijdsgrens te verhogen, schat de extra kosten per jaar op ongeveer vijf miljoen gulden. Maar oudere vrouwen die ook willen worden gescreend, zouden eveneens gratis moeten worden geholpen, meent de raad.

De Ziekenfondsraad, die gisteren tot dit advies besloot, gaat er daarbij van uit dat zo'n 30 procent van de opgeroepen vrouwen in de leeftijdsgroep tot en met 75 jaar ook daadwerkelijk zal deelnemen aan het borstonderzoek. Worden dat er meer, dan zullen ook de extra kosten hoger zijn.

Volgens de Ziekenfondsraad is uitbreiding van de groep vrouwen zinvol aangezien is gebleken dat regelmatige screening bij de groep 70- tot en met 75-jarigen ook leidt tot een aanzienlijke daling van sterfte aan borstkanker. Hoeveel precies moet nog blijken, aldus de Ziekenfondsraad.

De raad legt de leeftijdsgrens bij 76 omdat er bij oudere vrouwen meer negatieve dan positieve effecten optreden. Zo zal vroegtijdige ontdekking van borstkanker waarschijnlijk nauwelijks leiden tot minder sterfte aan borstkanker: de kans is is groot dat de vrouw voor die tijd aan andere oorzaken is overleden. Maar haar resterende jaren, de gemiddelde levensverwachting voor een vrouw van 76 jaar is is zo'n tien jaar, worden wel negatief belast door de wetenschap borstkanker te hebben en door de gevolgen van de medische behandeling. Bovendien wegen de kosten van de behandeling niet op tegen de eventuele gezondheidswinst. De ouderenbonden in de Ziekenfondsraad waren het echter niet eens met deze leeftijdsgrens. Zij vonden dat ook oudere vrouwen zouden moeten worden opgeroepen.

De raad besloot daarop Borst te adviseren om 76-plussers eveneens gratis te onderzoeken als zij zich voor borstonderzoek aanmelden.