Kritiek van politie op wetsvoorstel registers

ROTTERDAM, 28 FEBR. De Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) en het Korpsbeheerdersberaad hebben kritiek op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet politieregisters. Het wetsvoorstel legt volgens de politietop de criminele inlichtingendiensten (CID's) teveel beperkingen op. Dat staat in een brief die de korpsbeheerders en de hoofdcommissarissen eind vorig jaar hebben gestuurd aan minster Dijkstal (Binnenlandse Zaken).

Het voorstel komt er onder meer op neer dat de CID's alleen nog informatie kunnen verzamelen over “misdrijven die worden gepleegd in georganiseerd verband én gezien hun aard, of de samenhang met andere misdrijven, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren”. Ook op misdrijven waarop een celstraf van acht jaar of meer staat mag de CID zich richten.

Persoonsgegevens met betrekking tot woninginbraak en diverse drugsmisdrijven, maar ook ambtsmisdrijven en corruptie zouden ook niet meer in de registers opgenomen mogen worden. Volgens de politie blijft hierdoor de “lokaal ernstige criminaliteit” en de ontwikkeling van criminele groepen tot een georganiseerd niveau buiten zicht. Daardoor zou de politie een deel van haar “monitorfunctie” verliezen.

Bij dit alles is het volgens de korpschefs en -beheerders onduidelijk hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot alle andere wetgevingstrajecten die volgen uit de parlementaire enquête opsporingsmethoden en de standpunten van het kabinet. De ondertekenaars hebben behoefte aan “een algemeen en helder beeld” van toekomstige wetgeving.