Kamer: NOS moet gegevens verstrekken

DEN HAAG, 28 FEBR. De Tweede-Kamerfracties van de PvdA, VVD en D66 willen de NOS dwingen de programmagegevens van een hele week tegen betaling beschikbaar te stellen aan commerciële uitgevers. PvdA en VVD overwegen hiertoe een wijzigingsvoorstel op de Mediawet in te dienen.

De Tweede Kamer zal over anderhalve week met staatssecretaris Nuis (Media) en minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) debatteren over voorstellen van het kabinet om de Mediawet aan te passen. Dan zal er ook gesproken worden over de monopoliepositie van de NOS als het gaat om programmagegevens. De Tweede Kamer wil dat het kabinet vastlegt dat de NOS verplicht is die gegevens tegen een vergoeding beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden.

De Tweede Kamer vindt dat de NOS niet langer zonder meer het monopolie van de omroepgegevens in handen moet kunnen houden. Nu kan de NOS weigeren om op een bod van een uitgever in te gaan. De PvdA en de VVD willen een wijziging in de Mediawet voor het vrijgeven van de omroepgegevens vastleggen. D66 vindt in tegenstelling tot de PvdA en VVD dat het gaat om een auteursrechtelijke kwestie die moet worden geregeld in de Wet Economische Mededinging (WEM). Die valt onder de verantwoordelijkheid van minister Wijers (Economische Zaken). Het CDA voelt er niet veel voor om de omroepen te dwingen de gegevens die nu winstgevend zijn zonder meer vrij te geven.

De Telegraaf had aanvankelijk het plan om vanaf 1 januari van dit jaar een eigen programmablad uit te geven. De Telegraaf drukt niet langer de TROS-kompas, maar wil het overtollige personeel van de drukkerij inzetten voor een eigen blad. Dit stuitte vooralsnog op tegenwerking van de NOS. De Telegraaf heeft zich hierover bij de Tweede Kamer beklaagd.

Indien de NOS wordt gedwongen de omroepgegevens aan de commerciële uitgevers te leveren, zal dat mogelijk ook gaan gelden voor de gegevens van de commerciële omroepen. Het omroepblad Free Satellite Watcher voor de schotelbezitters heeft zich beklaagd over de Holland Media Groep (RTL, Veronica) die niet langer de programmagegevens van deze commerciële zenders zou willen doorgeven.