Herplaatsing aandelen Akzo tegen afspraak

AMSTERDAM, 28 FEBR. De gisteren aangekondigde herplaatsing van aandelen Akzo Nobel ter waarde van twee miljard gulden door de Zweedse grootaandeelhouder Securum is in strijd met toezeggingen die de twee bedrijven vorig jaar aan particuliere beleggers hebben gedaan.

Akzo Nobel en Securum zeiden toen dat de Zweden hun aandelenbelang van ruim 10 procent pas in april 1998 zouden verkopen. De toezegging werd gedaan in het prospectus voor beleggers bij de oprichting van de beleggingsmaatschappij De Arnhemsche, die louter in aandelen Akzo Nobel belegt. “Dat is in theorie juist”, zegt een Akzo Nobel-woordvoerder, “maar wij achten het in het belang van de aandeelhouders om mee te werken aan de herplaatsing mits er sprake is van ordentelijk koersverloop en lange termijn beleggers gevonden worden.”

Akzo Nobel en Securum hebben hun afspraak over het vasthouden van de aandelen ontbonden, ervan uitgaande dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan. Directeur drs. P. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt het “niet correct” dat Akzo Nobel en Securum op hun afspraak terugkomen. “Beleggers moeten daarop kunnen vertrouwen.” Hij vindt dat de beurs juist strenger op het handhaven van dit soort afspraken moet toezien. Een woordvoerder van de Amsterdamse effectenbeurs noemt het doorbreken van de eerdere toezegging “geen zaak van de beurs” omdat het een afspraak tussen Akzo en Securum is die nu met opgaaf van redenen ongedaan wordt gemaakt.

De herplaatsing, die geleid wordt door ABN Amro Rothschild, heeft een waarde van ongeveer 2 miljard. De maakt de transactie tot de grootste herplaatsing op de Nederlandse kapitaalmarkt sinds de privatisering van KPN in 1994. De koers van de aandelen Akzo Nobel reageerde gisteren negatief op het nieuws van de verkoop en zakte per saldo met 4,10 gulden naar 279 gulden.

Securum, een staatsholding die grootaandeelhouder was van Nobel, brengt 6,6 miljoen aandelen Akzo Nobel op de markt. Beleggers kunnen tot en met donderdag 6 maart op deze aandelen inschrijven. De inschrijving verloopt via het zogeheten book building systeem, waarbij beleggers zelf het aantal aandelen en de koers waartegen zij willen kopen opgeven.

Een deel van de aandelen zal terecht komen bij de beleggingsmaatschappij De Arnhemsche, die zelf ook nieuwe aandelen uitgeeft om deze aankoop te financieren. De Arnhemsche bezit nu 8,6 procent van de aandelen Akzp Nobel. Dat percentage kan, afhankelijk van de belangstelling van beleggers tussen 1 en 2,1 procentpunt stijgen. De Arnhemsche plaatst tussen de 7 miljoen en 15 miljoen aandelen. De inschrijving daarop sluit donderdag 13 maart.

Volgens directeur M. de Jager van ABN Amro heeft het feit dat het aandelenpakket van de Zweden boven de markt hing de koers van Akzo Nobel bij tijd en wijle met 15 tot 25 gulden gedrukt. Een extra argument om de transactie nu te doen is dat Securum in de loop van dit jaar wordt ontbonden en dat Akzo Nobel de transactie graag met Securum wil afwikkelen.