Bolkestein bepleit weer afschaffen ziekenfonds

DEN HAAG, 28 FEBR. VVD-fractievoorzitter Bolkestein vindt dat het huidige ziekenfonds moet worden vervangen door een verplichte particuliere verzekering voor iedereen met een vaste premie. “De verantwoordelijkheid voor de basisverzekering is nu voor twee-derde van de bevolking weggenomen. Dat vinden wij merkwaardig”, aldus Bolkestein. De VVD-leider stelt als voorwaarden dat de overheid de verzekeraars een acceptatieplicht opleggen en de hoogte van de premies bepalen die verzekeraars mogen heffen.

De VVD-leider zei dit vanmorgen op een congres over gezondheidszorgbeleid in Zwolle. Volgens Bolkestein is het ziekenfonds, ooit gestart als werknemersverzekering, langzaam maar zeker “een mengsel van werknemers- en inkomensverzekering geworden”. “Meer en meer wordt het ziekenfonds als vangnet beschouwd. Een vangnet, ofwel staatsbescherming voor hen die niet tot verzekering in staat zijn. Dat is ongeveer tweederde van de bevolking”, aldus de VVD-leider.

Volgens Bolkestein wordt in het huidige ziekenfondssysteem teveel gebruik gemaakt van inkomenspolitiek. Dat zorgt er volgens de VVD-leider voor dat er een vertroebeling aan regelgeving ontstaat, waardoor een gebrek aan prikkels uiteindelijk zal leiden tot onnodige kostenstijgingen. “Inkomensvraagstukken moeten worden opgelost door fiscale maatregelen of door subsidies”, meent Bolkestein.

De VVD-leider heeft al eerder voor zo'n alternatief gepleit. Hij stelde in 1995 voor om het ziekenfonds in het jaar 2015 af te schaffen en iedereen verplicht particulier te verzekeren. Verzekerden beneden een bepaalde inkomensgrens zouden dan in de vorm van vouchers een subsidie krijgen voor een ziektekostenpremie, naar rato van hun inkomen en vermogen. Minister Borst (Volksgezondheid) wees destijds de voorstellen van de hand.

FNV-voorzitter J. Stekelenburg vreest dat particuliere verzekeraars mensen met een zwakke gezondheid niet of moeilijk zullen accepteren. Stekelenburg wil één basisverzekering die wordt gefinancierd uit premies naar draagkracht. Werknemers betalen volgens hem een relatief hoge premie omdat ze mee betalen voor ouderen en uitkeringsgerechtigden. “Maar”, zei hij, “dat heet solidariteit.”