Bolkestein 'akkoord met voorstel NAVO'

DEN HAAG, 28 FEBR. VVD-leider Bolkestein zal zich waarschijnlijk niet verzetten tegen de uitbreiding van de NAVO als de Verenigde Staten en Rusland hierover een akkoord bereiken tijdens de topontmoeting tussen Clinton en Jeltsin, in maart te Helsinki.

Tot die tijd accepteren zowel minister Voorhoeve als de VVD-fractie hun verschillende opvattingen over de wenselijkheid van die uitbreiding. Voorhoeve is daarvoor, Bolkestein ertegen omdat hij vreest voor de stabiliteit van Midden-Europa. Voor Voorhoeve is het meningsverschil geen reden op te stappen. De VVD-fractie ziet geen reden om het vertrouwen in de bewindsman op te zeggen.

Dat is de uitkomst van het wekelijkse bewindsliedenoverleg van de VVD, gisteravond, zo is uit betrouwbare bronnen binnen de partij vernomen. Vice-premier Dijkstal zei na afloop van het overleg dat zowel Voorhoeve als Bolkestein hun gebleken meningsverschillen over de NAVO-uitbreiding accepteren, en dat hierover geen kabinetscrisis zal uitbreken. Dijkstal voorspelde dat het Kamerdebat, volgende week, uitloopt op de conclusie dat de VVD-fractie het vertrouwen in Voorhoeve uitspreekt, met behoud van de verschillen van mening.

Het is overigens de vraag of de overige leden van het kabinet, of andere fracties in de Kamer, met deze tijdelijke positie van 'to agree to differ', zoals Bolkestein het vorige week uitdrukte, genoegen zullen nemen. Premier Kok zei vorige week tijdens het vragenuurtje “volstrekte duidelijkheid” te willen over de positie van de VVD over de NAVO-uitbreiding. Oppositie-woordvoerder De Hoop Scheffer, buitenland-specialist van het CDA, zegt in het partijblad CD/Aktueel van deze week over het komend Kamerdebat: “Het debat zal òf eindigen in grote brokken, òf Bolkestein haalt bakzeil na een machtswoord van premier Kok.” Volgens hem kan Voorhoeve niet goed en geloofwaardig functioneren als hij op een fundamenteel punt als de NAVO-uitbreiding met zijn geestverwante fractie van mening verschilt.

Hiertegenover stelt de VVD dat niet Voorhoeve maar minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken “de eerste NAVO-minister is”.