Besluit over deelname aan EMU april 1998

PARIJS, 28 FEBR. Eind april volgend jaar valt het besluit over welke landen kunnen deelnemen aan de EMU, de Economische en Monetaire Unie. Dit heeft eurocommissaris Yves Thibault de Silguy gisteren in Parijs gezegd tijdens een ontmoeting met enkele Franse parlementariërs.

Aan de basis van het besluit komen twee rapporten te liggen, een van het Europese Monetaire Instituut (EMI), de voorloper van de Europese Centrale Bank, en een van de Europese Commissie. Voor die rapporten dienen definitieve gegevens te worden overgelegd, wat op zijn laatst in februari 1998 moet gebeuren. De twee rapporten kunnen dan voor half maart klaar zijn. Daarna zijn volgens De Silguy zes weken nodig om de nationale en Europese procedures af te wikkelen. Dat betekent dat er eind april een besluit kan vallen op een topbijeenkomst van Europese staatshoofden en regeringsleiders.

De commissaris liet verder weten dat het hele schema een van de onderwerpen is die ter sprake komen op een informele bijeenkomst van Europese ministers van Financiën en bankpresidenten begin april in Noordwijk. Het Europees Monetair Instituut heeft vorig jaar gewaarschuwd dat de vergadering waarop wordt besloten welke lidstaten mee kunnen doen met de eerste golf van deelnemers niet te laat mag worden gehouiden in verband met de voorbereidingen voor de start van de werkzaamheden van de Europese Centrale Bank per 1999. Veel operationele voorbereidingen van de ECB kunnen pas beginnen als de deelnemers bekend zijn. EMI-voorzitter A. Lamfalussy wees vorig jaar op de mogelijkheid van “enige maanden” uitstel van de EMU-start als de ECB te weinig tijd heeft gekregen om zich voor te bereiden. (AFP)