Beleggers laken lucratieve opties directeuren

AMSTERDAM, 28 FEBR. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil paal en perk stellen aan de huidige praktijk waarbij directeuren en medewerkers van bedrijven lucratieve aandelenoptieregelingen hebben die zij op elk moment te gelde kunnen maken. Dankzij deze fiscaal aantrekkelijke opties op aandelen van hun eigen bedrijf hebben directeuren en personeel van beursgenoteerde bedrijven volgens schatting van financiële analisten de afgelopen twee jaar miljarden guldens verdiend.

Directeur drs. P. de Vries van de VEB pleitte vanochtend op een persconferentie voor scherpere regels, zodat opties op zijn vroegst pas na drie jaar kunnen worden uitgeoefend. “Wat wij niet willen is dat mensen, als de rente daalt en de beurskoersen stijgen, al na drie maanden hun opties uitoefenen.”

De meeste grote beursfondsen hebben optieregelingen voor directeuren waarbij zij tegen een vooraf vastgestelde koers aandelen in hun bedrijf kunnen kopen en die vervolgens op de beurs te gelde kunnen maken. De VEB wil dat optieregelingen blijven waarvoor zij bedoeld zijn: geen fiscaal verkapt salaris maar een financiële prikkel om de belangen van directie en personeel in lijn te brengen met het lange termijn belang van aandeelhouders.

De Vries wilde zich niet concreet vastleggen op de “goede verhouding” die moet bestaan tussen de hoogte van het salaris en het geld dat opties opleveren. “Een verhouding van tien keer zoveel verdienen met opties als met het salaris is een wanverhouding, al kan dat incidenteel voorkomen. Er zijn gevallen waarin die grens is overschreden. Namen wil ik niet geven.”

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hoeven in hun jaarverslag nauwelijks informatie te geven over optieregelingen voor directeuren. De Vries wil meer informatie en fiat van de aandeelhoudersvergadering. “De optieregeling wordt betaald door de aandeelhouders doordat er meer aandelen in omloop komen. Dat is niet bezwaarlijk als het bedoelde effect van de opties, verbeterde winstgevendheid, wordt gehaald.”

De VEB pleitte vanochtend in een reactie op het rapport over het bestuur van en het toezicht op de Nederlandse ondernemingen van de commissie-Peters voor wetswijzigingen om de zeggenschap van aandeelhouders te vergroten. De VEB vindt de aanbevelingen van de commissie-Peters niet ver genoeg gaan. De Vries vindt extra invloed binnen bestaande kaders te vrijblijvend. “Ons bezwaar is dat wij hier niet over de besten in de klas praten, maar altijd problemen hebben met de slechtste.”