Winst ACF ondanks Geneesmiddelenwet

Geneesmiddelengroothandel ACF heeft vorig jaar een netto winst van 16 miljoen gulden geboekt. In 1995 bedroeg de nettowinst nog 29,5 miljoen gulden. Het resultaat is beter dan het bedrijf vorig najaar bij de publicatie van de halfjaarcijfers verwachtte. Toen was het als gevolg van de invoering van de Geneesmiddelenwet door minister Borst nog somberheid troef. ACF stelt wel vast dat de prijsverlagingen van medicijnen als gevolg van deze wet een “substantiële invloed” hebben gehad op omzet en winst.

Volgens de onderneming heeft het marktaandeel, dat begin vorig jaar onder druk stond, zich in de loop van 1996 goed hersteld. Verder meldt ACF de activiteiten in drie delen te willen splitsen, te weten Farmaceutische Groothandel, Produktie en Overige Activiteiten. Daarmee denkt het bedrijf beter voorbereid te zijn op de veranderingen in de markt, die vooral door de nieuwe wetgeving wordt bepaald.

Het bedrijf overweegt de naam te veranderen in Brocacef. Dat is de naam van de belangrijkste activiteit van ACF, de landelijk werkende farmaceutische groothandel, die levert aan apotheken, apotheekhoudende huisartsen, ziekenhuizen en instellingen.