Winst ABN Amro op record van 3,3 miljard

AMSTERDAM, 27 FEBR. Betere resultaten over de gehele linie van het bedrijf hebben ABN Amro een stijging van de netto winst over 1996 bezorgd met 26,3 procent, tot het recordbedrag van 3,303 miljard gulden.

Vooral de resultaten uit de handel op de financiële markten zijn fors gestegen, zo maakte ABN Amro-topman J. Kalff vanmorgen bekend. Door de sterk gestegen koers van de aandelen van de bank zal ABN Amro een splitsing doorvoeren waarbij één aandeel wordt gedeeld in vier nieuwe stukken. Eerder nam onder meer de Koninklijke/Shell Groep om dezelfde reden zo'n besluit.

ABN Amro maakte vanmorgen ook bekend dat de bank per mei van dit jaar een volwaardige notering krijgt op Wall Street.

Kalff toonde zich verheugd over de resultaten van de bank in 1996, maar wilde geen enkele uitspraak doen over de winst in 1997. Wel constateerde hij dat “het jaar niet slecht begonnen is”.

De baten bij de bank namen met 17,8 procent toe tot 19,091 miljard gulden. De rente-inkomsten in het Nederlandse bedrijf namen met 8,9 procent toe. Een groter volume van de kredietverlening woog daarbij op tegen een gedaalde rentemarge. Die omstandigheden golden ook voor het buitenlandse kredietbedrijf, waar de rente-inkomsten met 16,9 procent stegen. De post rente vormde in totaal 60,4 procent van de totale inkomsten van ABN Amro. Vorig jaar was dat nog 63 procent.

De provisie-inkomsten, die met 18,5 procent toenamen tot 4,956 miljard gulden, werden vrijwel geheel opgedreven door effectenprovisies. Die stegen met 31,3 procent tot 2,669 miljard gulden. ABN Amro schrijft die sterke groei toe aan het gunstige klimaat op de Nederlandse en buitenlandse beurzen. De post resultaten uit financiële transacties, die de opbrengsten van handel door ABN Amro op de financiële markten markten weerspiegelt, steeg nog sterker. Hier nam het resultaat toe met 57,1 procent tot 1,882 miljard gulden.

Tegenover de gestegen baten staan nog sterker toegenomen lasten. Kalff zei dat de lastenstjging vooral is veroorzaakt door de winstdeling voor het personeel en de bonussen voor de financiële handelaren van de bank, waarover hij geen details gaf. Ook zette ABN Amro 30 miljoen gulden extra opzij voor de overgang naar het jaar 2000, en is de voorziening voor de kosten van de invoering van de euro verhoogd naar 340 miljoen gulden. Uiteindelijk zal deze investering uitkomen op 500 miljoen.

Het resultaat voor belasting van ABN Amro nam toe met 24,8 procent tot 4,793 miljard gulden. De winst per aandeel steeg in 1996 met 20,4 procent tot 9,26 gulden. Het dividend gaat omhoog met 16,7 procent tot 4,20 gulden. Het aandeel ABN Amro zakte vanmorgen op de beurs met 2 gulden tot 140,40 gulden.