Weer nieuw plan centrum Utrecht gepresenteerd

UTRECHT, 27 FEBR. “De vraag is of we kiezen voor de 21ste eeuw of voor Stavoren.” De Utrechtse burgemeester I. Opstelten heeft de keuze al gemaakt. Hij wijst op de nieuwste maquette van het Utrecht Centrum Project (UCP), een grootschalige reconstructie van het station en omgeving. “Het gaat niet alleen om een facelift, maar om de invulling van dé A-locatie van Nederland. Dat is geen chauvinisme, maar een feitelijke constatering.”

Onder leiding van Opstelten presenteerden de gemeente, NS, Jaarbeurs en Winkel Beleggingen Nederland, de eigenaar van het winkelcentrum Hoog Catharijne, gisteren het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp. Veel van de plannen waren al eerder gepresenteerd. Het UCP voorziet in een betere verbinding tussen het centrum en het station via de sloop van het Gildenkwartier, een kwart van het HC-complex. Het station krijgt een echt plein, en een openbaar-vervoerterminal onder een dak ter grootte van tien voetbalvelden. De totale investering wordt inmiddels geschat op 3,5 miljard gulden.

De discussie over het centrum-project duurt nu tien jaar en ook het voorlopig ontwerp is traag verschenen. Het streven is dat, na allerlei publieke discussie, er voor de zomer een definitief ontwerp is.

Het UCP is wat bouwvolume (500.000 vierkante meter) betreft even groot als de Kop van Zuid in Rotterdam, maar de omstandigheden zijn anders. Nog nooit is in Nederland een reconstructie op deze schaal in een volop functionerend stadscentrum gerealiseerd. Opstelten: “Het is opzienbarend om zo'n groot stedenbouwkundig project te doen met vier partijen.”

De partijen hebben zich verplicht om verbetering van de openbare ruimte (onder andere herstel van de Catharijnesingel) te financieren uit de winst die ze op hun eigen terreinen maken, vooral via kantorenbouw. Een punt van discussie is nog of de hoogste kantoortoren in het gebied 140 meter hoog mag worden of toch ondergeschikt blijft aan de Dom (112 meter). In dat laatste geval zal elders ruimte gevonden moeten worden.

Dat is geen probleem, constateert ontwerpster Riek Bakker. “Dit kent zijn weerga niet. Wie heeft er zoveel ruimte en zoveel openbaar vervoer beschikbaar? Het gaat erom ruimte en attracties aan elkaar te koppelen.”

Een deel van de attracties zal worden geleverd door de Jaarbeurs. Het vergader- en beurscomplex streeft naar een 24-uurs benutting van zijn terreinen. Met het oog daarop zal daar een nieuw vermaakcentrum verrijzen met casino, multiplex-bioscoop, 'food and leisure court' en megatheater. Het complex wordt via een voetgangersbrug (met fontein) met het station verbonden.

Ook het Muziekcentrum Vredenburg krijgt een prominentere positie. De verbinding met Hoog Catharijne wordt gesloopt, zodat het muziekcentrum geheel vrij komt te staan met uitzicht op het station. Voorts komen er een nieuwe kleine zaal, een recitalzaal en een zaal voor het popcentrum Tivoli.

De sloop zal pas rond het jaar 2000 beginnen, als de bouw van kantoren en winkels voldoende gevorderd is. In 2010 moet alles gerealiseerd zijn.