'Verzekeraar is geld Holocaust schuldig'

ROME, 27 FEBR. De Italiaanse verzekeringsmaatschappij Generali is volgens joodse organisaties waarschijnlijk geld schuldig aan nabestaanden van tienduizenden slachtoffers van de Holocaust die een levensverzekering bij Generali hadden afgesloten.

Een Israelische onderzoeksgroep naar de jodenvervolging, Yad Washem, dringt er bij Generali op aan zijn archieven te openen, zodat namen van oude polishouders kunnen worden vergeleken met de lijsten van slachtoffers uit de concentratiekampen. Dat verzoek volgt op berichten dat in Triëst, waar het hoofdkantoor van Generali is, kisten vol documenten uit de periode van de Tweede wereldoorlog zijn gevonden. Op basis daarvan zouden tienduizenden claims mogelijk zijn.

Generali is een van de grootste verzekeringsmaatschappijen van Europa. Vóór de oorlog speelde zij een grote rol speelde in Oost-Europa, met veel joodse klanten. De maatschappij heeft laten weten dat schadeclaims in haar ogen geen kans hebben. De bewuste polissen zijn voor het merendeel afgesloten bij dochterondernemingen in Oost-Europa die bij de communistische machtsovernames na 1945 zijn genationaliseerd. Eventuele claims over niet uitbetaalde polissen zouden bij de Oosteuropese maatschappijen moeten worden ingediend, aldus Generali.

Generali is op dit moment in onderhandeling over overname van de Israelische maatschappij Migdal. Bij de Israelische regering is erop aangedrongen de overname te blokkeren totdat er meer duidelijkheid is over de dossiers uit de Tweede Wereldoorlog. In Zwitserland is gisteren formeel het compensatiefonds voor slachtoffers van de Holocaust geopend. Het fonds beschikt over ongeveer 130 miljoen gulden, afkomstig van Zwitserse banken en bedrijven. i.