Van Ommeren boekt flinke winststijging

ROTTERDAM, 27 FEBR. Mede door een verdere concentratie op haar kernactiviteiten (tankopslag, transport), maar ook door uitbreiding van actviteiten op het terrein van logistieke dienstverlening, heeft Van Ommeren vorig jaar de netto winst flink zien stijgen naar 94,4 miljoen gulden.

De omzet daalde met 124,2 miljoen tot 755,7 miljoen. Die daling was voornamelijk het gevolg van desinvesteringen in de droge lading-vaart.

Tijdens een toelichting op de jaarcijfers toonde bestuursvoorzitter Carel van den Driest zich vanochtend tevreden over de ontwikkelingen binnen zijn bedrijf, dat het afgelopen jaar een aantal belangrijke acquisities en allianties is aangegaan. De omvangrijke investeringen in opslagtanks (286 miljoen) en tankvaart (70 miljoen) in 1996 zullen dit jaar voor het eerst voor een vol jaar aan het resultaat bijdragen bij Van Ommeren, waar de “belangrijkste markten waarop wij ons bevinden zich vrij gunstig lijken te ontwikkelen”, aldus Van den Driest.

Niettemin heeft Van Ommeren de richting van de activiteiten waar het bedrijf zich mee bezighoudt enigszins verlegd. Naast de sterke positie in opslag en transport van minerale oliën heeft er vorig jaar een accentverschuiving naar opslag en transport van chemicaliën plaatsgevonden. Door acquisities in alle werelddelen kan Van Ommeren op alle continenten opslagcapaciteit aanbieden. Met Pakhoed en het Amerikaanse GATX behoort Van Ommeren met een marktaandeel in de tankopslag van 13 procent tot de top-drie in de wereld. Verder groei naar 15 tot 20 procent wordt voor alleszins reëel gehouden binnen het bedrijf, dat op de beurs met een koers van rond de 85 gulden het best presterende havenfonds is.

Van Ommeren heeft vorig jaar een boekhoudkundige ingreep toegepast waarbij de berekening van vreemde valuta's meer in overeenstemming is gebracht met hetgeen gebruikelijk is in de branche. Bij de waardering van de vaste activa gaat Van Ommeren voortaan uit van de slotkoersen in plaats van de historische omrekenkoersen. Voor de omrekening van resultaten in vreemde valuta's geldt de gemiddelde koers over het jaar.

Wanneer de stelselwijziging wordt toegepast op de cijfers van 1995, dan is de winstgroei minder groot. In plaats van 80,3 miljoen zou het netto resultaat in dat jaar namelijk 85,4 miljoen zijn geweest.

Uitgaande van de gecorrigeerde cijfers deed de tankvaart het goed. Het bedrijfsresultaat nam met 18,4 miljoen toe tot 46 miljoen. Bij tankopslag daalde de bedrijfswinst van 91,6 miljoen tot 83,7 miljoen.