Uitbreiding NAVO

In de jaren 1940-'41 waren het de Engelsen die een keerpunt in de oorlog bewerkstelligden. West-Europa is voornamelijk door Amerikaanse troepen bevrijd en dankzij Amerika kon hier na de oorlog weer een democratische samenleving ontstaan.

Dit neemt niet weg dat de hoofdmacht van nazi-Duitsland in Rusland is gebroken. Dit ten koste van het leven van tientallen miljoenen Russen. Derhalve meen ik dat de huidige generatie politici uiterst omzichtig dient om te gaan met de gevoelens en wensen van dit volk.

    • Ir. J. Leguijt Sr