Telfort eist van minister uitspraak over telefoontarief

ROTTERDAM, 27 FEBR. Minister Jorritsma moet PTT Telecom voor het afhandelen van telecommunicatieverkeer eendirectie tarief opleggen dat is gebaseerd op de kosten die PTT Telecom maakt. Daartoe heeft Telfort, de alliantie van British Telecom en de Nederlandse Spoorwegen, bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat een verzoek ingediend.

Met de liberalisering van de markt voor telefoongesprekken met ingang van 1 juli 1997 wordt de Nederlandse markt voor telecommunicatie geheel vrijgegegeven. Concurrenten van PTT Telecom als Telfort en Enertel (alliantie van kabel- en energiebedrijven) hebben vergunning landelijk telecommunicatie aan te bieden. Voor afwikkeling van telefoongesprekken zijn zij afhankelijk van het netwerk van PTT Telecom. Dat brengt voor de doorgifte van het telecomverkeer vanaf de netwerken van nieuwe aanbieders tot in de huiskamer of kantoor een zogeheten interconnectietarief in rekening.

PTT Telecom heeft een gemiddeld tarief voorgesteld van 6,6 cent per minuut. Volgens directeur K. van der Meulen van Telfort is dit tarief beduidend hoger dan bijvoorbeeld tarieven in Groot-Brittannië en kan Telfort met dit interconnectietarief de consument geen concurrerende prijs bieden.

British Telecom is volgens Van der Meulen in het Verenigd Koninkrijk door de toezichthoudende instantie gedwongen tot een tarief van 2 tot 2,5 cent. “Daarmee maakt BT een rendement van 10 tot 12 procent op het geïnvesteerd vermogen”, zegt hij.

Volgens een woordvoerder behoren de tarieven van PTT Telecom na die van BT tot de laagste ter wereld. Zij stelt voorts dat het tarief dat Telfort noemt alleen geldt voor de afhandeling van telefoongesprekken binnen Londen. Van der Meulen ontkent dit.

In het verzoekschrift aan Jorritsma pleit Telfort voor een overgangsregeling totdat PTT Telecom een goedgekeurd systeem van kostprijsberekening heeft. Volgens Van der Meulen zou in deze overgangsperiode het interconnectietarief moeten worden gebruikt zoals dat nu geldt in Groot-Brittannië. Een woordvoerder wijst erop dat PTT Telecom een kostengeoriënteerd systeem van berekening heeft volgens Europese richtlijnen (de zogeheten richtlijn Open Network Provision).

Volgens de directie Telecommunicatie Netwerken en Diensten (TND) die namens de minister toezicht houdt op de telecommunicatie zal Jorritsma in mei een standpunt bepalen. TND werkt zelf aan richtsnoeren voor interconnectie. “De marktpartijen hebben daarop blijbaar niet willen wachten”, aldus een woordvoerder.

PTT Telecom betreurt dat Telfort heeft besloten de juridische weg te kiezen. De woordvoerder constateert dat PTT Telecom er met de Amsterdamse kabelmaatschappij A2000 ook op commerciële basis is uitgekomen en dat met Enertel nog onderhandeling gaande zijn.

Van der Meulen wijst erop dat in het contract tussen A2000 en PTT Telecom is overeengekomen dat lagere tarieven die in onderhandelingen over interconnectie worden bedongen ook voor A2000 zullen gelden. “Andere marktpartijen laten ons de kastanjes uit het vuur halen”, zegt hij. “Wij hebben via BT ervaring met de materie. We zijn er ondanks negen maanden onderhandelen met PTT Telecom op comerciële basis niet uitgekomen.”