Sterke groei aantal boringen olie en gas

In 1996 zijn in Nederland 77 boringen naar olie en gas verricht. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het het voorgaande jaar toen er slechts 36 boringen afgewerkt werden. Dat blijkt uit een overzicht van de Rijks Geologische Dienst.

Opvallend is de stijging van het aantal exploratieboringen op de Noordzee. In 1996 zijn 24 exploratieboringen op zee verricht, tegen 5 in 1995. Dit is onder meer het gevolg van de stimulerende maatregelen voor oliemaatschappijen die de overheid heeft genomen. Ook het aantal produktieboringen is toegenomen. In 1996 werden er 36 produktieputten afgewerkt tegen 30 in 1995.

Deze toename is vooral het gevolg van het gereedmaken van de gasvelden in Langeloo, Grijpskerk en Alkmaar voor ondergrondse gasopslag. Van de 29 exploratieputten (proefboringen) in 1996 waren er 14 raak, een verhouding van 1 op 2. Deze score is goed vergelijkbaar met het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Door de exploratieinspanning van de olie-industrie zijn er in 1996 12 nieuwe gas- en 2 nieuwe olievelden toegevoegd aan het totaal.