Securum stoot aandelen Akzo Nobel af

Het Zweedse overheidsbedrijf Securum AB mag vervroegd van zijn resterende pakket aandelen in Akzo Nobel af. Securum en Akzo Nobel zijn dat overeengekomen, zo heeft bestuursvoorzitter mr. C.J.A. van Lede van Akzo Nobel vanochtend bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers over '96.

Securum bezat ooit 75 procent van de aandelen van het Zweedse concern Nobel. Toen Akzo dat in '93 overnam verwierf Securum 18 procent van de aandelen AKZO Nobel. Daarbij gold als voorwaarde dat Securum die aandelen minimaal twee jaar in zijn bezit zou houden.

Na november '95 toen het het Zweeedse overheidsbedrijf vrij stond de aandelen te verkopen heeft het in mei vorig jaar bijna de helft van die aandelen verkocht. Sinds november stond het aandeel al fors onder druk. Na mei zou opnieuw een 'rustperiode' van twee jaar van kracht moeten worden, maar Akzo Nobel heeft er nu onder voorwaarden mee ingestemd de resterende tien procent - goed voor ongever 2 miljard gulden - te herplaatsen. Voor dat pakket worden institutionele beleggers gezocht die voor een langere periode aandelen Akzo Nobel in portefeuille willen houden. De herplaatsing wordt begeleid door ABN/Amro Rothschild.