Schoolkeuze

In het Profiel over schoolkeuze lees ik dat basisscholen voor 80 procent een goed advies zouden geven en dat ouders veel te ambitieuze verwachtingen hebben over hun kinderen (NRC HANDELSBLAD, 20 februari). Als echt 80 procent van de adviezen goed is, dan nog is 20 procent fout.

Wat betekent dat voor honderden kinderen en hun ouders ieder jaar weer? En wat kost dat wel niet? Natuurlijk, er moet getoetst en geselecteerd worden, maar schaf het absolute ervan af: alles of niets op één moment. Plaats het oordeel van de school en de toetsen in een reeks van minder zwaar beladen beoordelingsmomenten met kansen en uitdagingen tussendoor. Kortom, houd het concept van een ongedeelde brede brugklas vast. Verbeteren ervan is prima, maar gooi niet het kind met het badwater weg.

    • C.B. Glasbergen