Profiel Belasting

Nog een maand hebben 5,8 miljoen Nederlanders de tijd om hun aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting in te vullen en terug te sturen: schriftelijk (5,5 miljoen formulieren) of digitaal (300.000 diskettes). Wie betaalt, waaraan, wie helpt, wie controleert? Enige antwoorden bij duizenden vragen. Zoals: yogales is niet aftrekbaar.

Moord, doodslag, verkrachting, mishandeling en roofovervallen gebeuren overal op de wereld, maar het is waar dat de harde criminaliteit in de Verenigde Staten een veel omvangrijker probleem is gebleken dan in vergelijkbare landen.