President van Turkije waarschuwt premier

ANKARA, 27 FEBR. De Turkse president Süleyman Demirel heeft de moslim-fundamentalistische premier Necmettin Erbakan in een “historische brief” gewaarschuwd dat sinds het aan de macht komen van diens Welvaartspartij het seculiere karakter van Turkije wordt ondermijnd. “Als u hiermee doorgaat”, aldus Demirel, “dreigt het systeem in gevaar te komen.”

Delen uit de brief worden vandaag geciteerd in de Turkse media. Erbakan zelf noemde de berichten later een “leugen”. Het bureau van de president wilde geen commentaar geven.

Ook de Turkse legerstaf, die zich grote zorgen maakt over de politieke islam in het algemeen en het aan de macht komen van de Welvaartspartij in het bijzonder, heeft volgens de pers een kopie van de brief ontvangen. Demirel zou zijn verontrusting op papier hebben gezet na een urenlange ontmoeting, eind vorige week, met de chef van de generale staven, generaal Ismail Hakki Karadayi. Demirel schrijft aan Erbakan dat hij de angstige gevoelens van een belangrijk deel van het Turkse volk deelt dat “Turkije van het seculiere systeem wegdrijft”.

In de Turkse media wordt de brief omschreven als een 'civiel memorandum', in een variant op de militaire memoranda die de Turkse legerstaf in het verleden als dictaat aan de politiek uitgaf. Sinds 1960 hebben de militairen drie keer een staatsgreep gepleegd. Ondanks aanhoudende speculaties dat de militairen zich hier opnieuw voor opmaken, onderstreept de legerstaf dat men er vooralsnog van uitgaat dat de politiek een oplossing aandraagt.

In dat kader wordt de bijeenkomst van morgen van de Nationale Veiligheidsraad, waarin het leger, de regering en de president zitting hebben, als cruciaal aangemerkt voor het voortbestaan van de coalitieregering van moslim-fundamentalisten en conservatieven. Daarin moet duidelijk worden of de militairen, de traditionele beschermers van het Westerse karakter van Turkije, en premier Erbakan alsnog tot een vergelijk kunnen komen over de toekomstige politieke lijn.

    • Froukje Santing