PNEM: centrales op waterkracht in de Maas

Het Brabantse energiebedrijf PNEM wil in de Maas twee waterkrachtcentrales bouwen. Die kunnen samen 47 miljoen kilowattuur stroom opwekken.

Dat is voldoende voor 15.000 huishoudens. De centrales komen bij de stuwen van Grave en Sambeek. PNEM wil het verval bij deze stuwen gebruiken en het water daar omleiden door een turbine. Die turbine drijft een generator aan. In beide centrales komt een generator van 4,5 megawatt.

De PNEM wil meer duurzame energiebronnen zoals waterkracht gebruiken voor opwekking van elektriciteit. Die wordt dan als groene stroom verkocht. In 2000 wil de leverancier 100.000 huishoudens daarvan voorzien. Nu zijn er 7.700 afnemers van groene stroom, zowel consumenten als bedrijven. Ze zijn samen goed voor 33 miljoen kilowattuur. Opwekking op deze manier vermindert de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO) met 19 miljoen ton per jaar.