Omzet Gist-brocades stijgt naar 2,02 miljard

DELFT, 27 FEBR. Koninklijke Gist-brocades (farmaceutische produkten en voeding) heeft vorig jaar voor het eerst in zijn geschiedenis een omzet behaald van meer dan twee miljard gulden. De netto omzet steeg met 9,8 procent ten opzichte van 1995, van 1,84 miljard tot 2,02 miljard gulden.

In '95 werd nog een stijging geboekt van 3,8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De netto winst steeg vorig jaar met tien procent van 144,1 miljoen tot 158,5 miljoen gulden. Dat is conform de doelstelling van het bedrijf, zo zei voorzitter van de Raad van Bestuur, ir. H.C. Scheffer gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers over 1996.

De netto winst steeg in 1995 nog met 2 procent ten opzichte van '94. Net als de winst steeg vorig jaar het bedrijfsresultaat met 10 procent, van 178,7 miljoen tot 196,5 miljoen gulden, ongeveer gelijk aan 9,7 procent van de omzet.

De drie divisies van Gist-brocades leverden allemaal een belangrijke bijdrage aan de groei van de omzet. Bij de industriele farmaceutische produkten groeide die met ruim 200 miljoen en kwam uit op 867 miljoen gulden, een stijging met dertig procent.

Dat is een hoog resultaat, maar Scheffer wees er op dat daarin wel de helft van de omzet van Chemferm is meegenomen, een joint venture met chemieconcern DSM. In de cijfers over 1995 was deze omzet geconsolideerd in de balans bij Corporate New Bussiness Development.

Het laatste half jaar van '96 is op de internationale markten voor antibiotica een prijsdruk opgetreden doordat China en India een belangrijker rol zijn gaan spelen, maar voor Gist-brocades heeft dat nauwelijks betekenis gehad. Toen India een volwassen antibiotica-industrie had, heeft de 'liberale' regering de grenzen voor buitenlandse bedrijven gesloten, aldus Scheffer.

Gist-brocades had daarvan echter weinig te vrezen, omdat het voor die tijd al deelnam aan een joint venture in India. “Het belangrijkst voor ons zijn 'goede' prijzen,” aldus Scheffer. “Bij lage prijzen verdwijnen partijen van de markt waardoor schaarste ontstaat. Bij schaarste gaan prijzen ineens enorm omhoog, waardoor het risico bestaat dat hele grote bedrijven in het gat duiken, die voor ons een ernstige bedreiging vormen. Wij hebben dus belang bij gezonde, stabiele prijzen in dit segment”, aldus Scheffer.

In de eerste helft van het vorig jaar was duidelijk sprake van hogere grondstofprijzen, maar het negatieve effect daarvan kon worden gecompenseerd door een hogere efficiëntie.

Voor de hogere omzet was ook van belang dat de produktie van clavulaanzuur, dat wordt gebruikt bij het maken van sommige antibiotica, in Zweden vorig jaar op gang is gekomen, zij het met enige vertraging. In het Mexicaanse Orfaquim en het Egyptische Acopharma wist Gist-brocades vorig jaar een belang van honderd procent te verwerven.

De omzetgroei bij de gist en bakkerij-ingredienten was met vijf procent beduidend minder spectaculair. De omzet groeide van 735 miljoen tot 773 miljoen gulden. Er was wel sprake van een verbetering van het resultaat ten opzichte van 1995, door een prijsherstel voor verse gist in Europa en omdat de activiteiten in Latijns-Amerika naar bevrediging liepen, aldus Scheffer. Voor de afzet van 'broodverbetermiddelen' was 1996 een goed jaar. Gist-brocades nam in Peru en Brazilie een paar bedrijven in deze sector over.

De omzet van de in '95 gevormde divisie Food Specialties heeft een forse groei doorgemaakt. De omzet groeide van 298 miljoen in het beginjaar tot 376 miljoen in '96. Die groei van 26 procent heeft ook te maken met de inbreng van het Engelse bedrijf Spinks (Fruit Preparations and Confectionery).

Gist-brocades meldt dat bij zowel de zuivel- en drankenindustrie als bij de veevoederingredienten sprake was van een goed jaar. In het zuivelsegment werden vijf bedrijven, in Australie, twee in Italie, Frankrijk en de Verenigde Staten overgenomen. Daardoor heeft Gist zich geschaard bij de top van de leveranciers van zuivelingredienten.