MKB wil individuele CAO's

DELFT, 27 FEBR. MKB-Nederland, de branche-organisatie voor het midden- en kleinbedrijf, wil de arbeidsovereenkomsten vergaand individualiseren.

Het aantal uren dat iemand per jaar werkt, moet de basis gaan vormen van elke arbeidsovereenkomst. Daarmee is de flexibilteit die bedrijven willen en de vrijheid die werknemers wensen het best gediend.

MKB-Nederland stelt dat in haar gisteren gepubliceerde nota Arbeidsvoorwaarden vooruitzicht. De vakcentrales reageren terughoudend. Volgens de FNV “is volledige individualisering een paar bruggen te ver”, het CNV vreest dat zo'n stap leidt tot een “onderdoorzichtig woud van individuele regelingen waardoor vergelijking van rechtsposities onmogelijk wordt”.

In de nota stelt MKB-Nederland voor vrije dagen, verlofregelingen, pensioenaanspraken, arbeidsduurverkorting allemaal om te rekenen tot een uurloon.

“Dat maakt de arbeidsvoorwaarden inzichtelijk. Daardoor kunnen werkgevers en werknemers er decentraal volwassen mee omgaan. Individuele regelingen zullen een grote vlucht nemen. Het collectieve traject wordt een beetje uitgekleed”, aldus MKB-voorzitter N. Wijnolst. (ANP)