Macintosh verwacht verbetering na daling winst in 1996

Het detailhandelsconcern Macintosh (onder meer Superconfex, Kwantum, Klerkx) verwacht na een slecht 1996 een duidelijke verbetering in het lopende jaar. Macintosh zag vorig jaar de nettowinst dalen van 22,5 miljoen gulden naar 2,7 miljoen.

De winstdaling was al eerder voorspeld. Macintosh zegt dat de vernieuwing en de expansie bij het concern dit jaar in haar geheel zullen doorwerken. Kort geleden kondigde het concern nog aan voor de helft te gaan deelnemen in de schoenengroep Hoogenbosch in Den Bosch. De gang van zaken bij Macintosh zal echter ook in 1997 worden beïnvloed door de ontwikkeling van de consumentenbestedingen, waarop weinig peil te trekken valt.

De concernomzet is in 1996 met 6,4 procent gestegen van bijna 1 miljard gulden naar 1,064 miljard. Door tegenvallende verkopen bij Superconfex in België daalde het bedrijfsresultaat met 44 procent van 28,9 miljoen gulden tot 16 miljoen. Door hogere rentelasten en een hogere belastingdruk ging de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening omlaag naar 7,3 miljoen gulden. Er is voor buitengewone lasten netto 4,6 miljoen gulden gereserveerd.

In Nederland vertoonden de detailhandelsbestedingen in de voor Macintosh belangrijke sectoren een opgaande lijn. In België was echter sprake van een nog terughoudender opstelling van de consument dan in 1995. Vooral in de kledingmarkt kreeg het concern te maken met een sterke teruggang in de verkopen en de prijs. Daardoor bleef de omzet in de modesector met 8 procent achter.

De marge daalde met 0,6 procentpunt, als gevolg van de scherpe concurrentie in de kledingmarkt en het groeiende aandeel van de mobiele communicatie in de omzet. De laatstgenoemde artikelengroep heeft altijd een lagere marge. De kosten namen vooral door de expansie en hogere afschrijvingen toe met 8,7 procent bij een uitbreiding van de gemiddelde verkoopoppervlakte met 9,2 procent. Macintosh wil per aandeel 1 gulden dividend betalen. Om dit te kunnen doen, keert het concern de hele netto winst uit en haalt daarnaast 4,5 miljoen gulden uit de reserves. Over 1995 is 2,25 gulden dividend betaald.