Klonen

Dr. Patrick Dixon heeft in The Genetic Revolution 'carbon copy' geschreven en het is toch wel heel slordig, zo niet erger, om dat in het artikel over het klonen van schapen met 'koolstofkopie' te vertalen (NRC HANDELSBLAD, 24 februari). 'Doorslag', een met carbonpapier vervaardigde kopie, zou ook geen beste vertaling zijn geweest, maar 'getrouwe' of 'geheel met het origineel' overeenkomende 'kopie' zou de bedoeling van dr. Dixon correct hebben weergegeven.

    • Ir. T. Komor