Kleinere Kamers

Kleinere Kamers der Staten Generaal (NRC HANDELSBLAD 19 februari). Dat is niet zo moeilijk. Reststemmen worden niet meer verdeeld over het vaste aantal leden van de Kamers, Provinciale Staten en gemeenteraden.

Wordt zestig procent van het aantal stemmen uitgebracht, dan wordt ook maar zestig procent van het aantal beschikbare zetels bezet. Voorbeeld: zestig procent van het aantal van 150 Kamerleden ofwel 90 Kamerleden. Wat zullen ze rennen! Kiezers en gekozenen.

    • Ing. I.A.S. Fischer