Kamer steunt extreem budget gehandicapten

DEN HAAG, 27 FEBR. De Tweede Kamer vindt dat gehandicapten die een 'extreem hoog budget' nodig hebben om hun thuiszorg te kunnen kopen dit moeten krijgen. Tegelijkertijd stemde ze er mee in dat staatssecretaris Terpstra (Welzijn) geen extra geld uittrekt voor 'persoonsgebonden budgetten'.

Dit bleek gisteren bij de bespreking in Kamer van de problemen bij de invoering van het Persoonsgebonden budget (PGB). Door de toekenning van extreem hoge budgetten aan sommige gehandicapten, zullen andere mensen geen PGB toegewezen krijgen en worden de wachtlijsten voor het budget derhalve langer, zo vreest de Kamer. Terpstra ontkent dit.

Iemand die langer dan drie maanden thuiszorg nodig heeft, heeft recht op een persoonsgebonden budget. Met zo'n PGB kan de patiënt op zijn persoonlijke situatie afgestemde zorg aanschaffen. Als maximum voor een budget gold tot dusver de gemiddelde prijs die zou worden berekend als een patiënt zou worden verpleegd of verzorgd in een instelling.

Begin deze maand verweet Terpstra, in antwoord op vragen uit de Kamer, het zorgverzekeringsbedrijf het Zilveren Kruis dat het zich aan deze regel had gehouden bij een patiënt die een zeer hoog budget claimde. De rechter had eerder het Zilveren Kruis in het gelijk gesteld. Terpstra wenst die regel op dit moment nog niet te veranderen, zo bleek gisteren bij de bespreking van de stand van zaken bij de invoering van het PGB. Dat zal pas gebeuren bij de evaluatie die begin 1998 is voorzien.

Om toch nu al te kunnen voorzien in de behoeft aan zeer dure thuiszorg zal Terpstra de Ziekenfondsraad vragen de regels flexibel te hanteren. Wel moeten dan aanvragen voor een budget van meer dan 650 gulden per dag (zo'n 240.000 gulden per jaar) ter beoordeling worden voorgelegd aan de 'regiegroep', een commissie die onlangs werd ingesteld om de problemen bij de invoering van het PGB op te lossen.

Volgens Terpstra zal het toekennen van extreem dure budgetten geen invloed hebben op de bestaande wachtlijsten omdat het om maar om een zeer klein aantal gevallen per jaar zou gaan. “Minder dan tien”, verklaarde ze gisteren. Terpstra meent dat die geen invloed op de verdeling hebben, aangezien is gebleken dat in 1996 75 procent van de budgetten 66 gulden per dag (24.000 per jaar) of minder bedragen. Een kwart van de budgethouders krijgt zelfs minder dan elf gulden per dag. In 1997 is ruim 120 miljoen gulden voor Persoongebonden budgetten voor lichamelijk gehandicapten en zo'n 45 miljoen voor verstandelijk gehandicapten beschikbaar.

De Kamer, die zich bezorgd toonde over de enorme bureaucratie rond het PGB, stemde gisteren in met het plan van Terpstra om het beheer en de administratie van de budgetten bij de Sociale Verzekeringsbank onder te brengen.