Israel besluit tot bouw in Jeruzalem

TEL AVIV, 27 FEBR. De Israelische regering heeft gisteren eenstemmig besloten om 6.500 woningen voor joden bij Har Homa in het zuiden van Arabisch Oost-Jeruzalem te bouwen. Palestijnse leiders hebben woedend gereageerd.

De Palestijnse leider Yasser Arafat, die volgens een medewerker “razend” is, heeft Westerse en Arabische leiders opgeroepen hem te helpen in zijn strijd tegen het Israelische besluit. [Namens de Europese Unie heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Hans van Mierlo, de Israelische beslissing “diep betreurd” en “een belangrijk obstakel voor de vrede” genoemd. De Verenigde Staten, Israels belangrijkste bondgenoot, spraken van een “verdere complicatie van een al gecompliceerde situatie”. De Arabische landen hebben aangekondigd een beroep te doen op de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties druk uit te oefenen op Israel om het besluit terug te draaien. Syrië heeft het bouwbesluit als “oorlogsverklaring” gebrandmerkt.]

Met het oog op mogelijke onlusten hebben leger en politie in en om Jeruzalem preventieve maatregelen genomen. Volgens radio Israel zullen tanks en scherpschutters worden ingezet als Palestijnse politie zich actief bij de demonstranten zou voegen.

In de eerste fase van de bouw zullen op het omstreden gebied 3.000 woningen voor joden worden gebouwd. Tevens werd besloten om 3.000 woningen voor de Arabische bevolking in Jeruzalem te bouwen in tien verschillende Arabische buurten in de hoofdstad. David Bar-Ilan, de woordvoerder van premier Netanyahu, verwacht dat de bouw bij Har Homa over twee weken kan beginnen. Tijdens een persconferentie in Jeruzalem waarschuwde een andere regeringswoordvoerder de Palestijnen niet tot geweld tegen de Israelische bouw bij Har Homa over te gaan. “Dat is ook een Palestijns belang”, zei hij.

Andere regeringskringen hebben vandaag laten uitkomen dat Israel de overdracht van bezet land op de Westelijke Jordaanoever aan de Palestijnen op 7 maart niet zal uitvoeren indien de Palestijnen gewelddadig protesteren.

Pagina 5: 'Arafat zal geen onlusten provoceren'

Volgens het Israelisch-Palestijnse akkoord van Hebron zal Israel in drie fasen, te beginnen op 7 maart, bezet gebied aan de Palestijnen overdragen. Israelische veiligheidskringen gaan van de veronderstelling uit dat Arafat om deze reden en met het oog op zijn komend bezoek aan Washington geen “onlusten zal provoceren”.

Tijdens een persconferentie met Arabische journalisten zei Netanyahu dat Israel een visie heeft van harmonieuze en vreedzame coëxistentie met de Palestijnen. “Wij bouwen voort op dit principe bij ons besluit van gisteren”, zei hij.

Nabil Abu Rdeineh, een woordvoerder van Arafat, heeft vanmorgen gezegd dat Israel het “Midden-Oosten in gevaar heeft gebracht en wat Arabisch Jeruzalem betreft over de rode lijn is gegaan”. Arafat heeft vanmorgen in het kader van een 'nationale dialoog' de verschillende Palestijnse fracties bij elkaar geroepen om zich op de tegen Israel te volgen strategie te beramen. Hij dringt aan op een bijeenkomst van het Arabische Jeruzalem comité.

De Burgerrechtenpartij heeft een motie van wantrouwen tegen de regering ingediend over Har Homa. Twee parlementariërs van deze partij hebben het Hooggerechtshof vanmorgen gevraagd de bouw te verhinderen omdat Israel het principe van gelijkheid tussen joden en Arabieren schendt. Zij noemen de aankondiging van Netanyahu om ook voor de Arabieren in Jeruzalem te bouwen een wassen neus.

    • Salomon Bouman