INLICHTINGEN

Telefoon De Belasting Telefoon is dagelijks gratis te bellen voor algemene informatie over de inkomstenbelasting.

Voor particulieren: 08 00 05 43, te bellen op maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 uur en in de maanden februari en maart ook tot 22 uur op maandag tot en met donderdag.

Voor ondernemers: 08 00 04 43. En de BelastingTelefoon Douane heeft als nummer 08 00 01 43. Beide nummers zijn gratis te bellen, het hele jaar op maandag tot en met donderdag van 8 tot 22 uur en op vrijdag van 8 tot 17 uur.

Het Centraal bureau motorrijtuigenbelasting is gratis te bellen op 08 00 07 49, op werkdagen van 8 tot 17 uur.

Computer Technische hulp bij belastingaangifte via een diskette: 08 00 05 43. In februari en maart bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8 tot 22 uur en op vrijdag van 8 tot 17 uur. Informatie over de Belastingdienst en de belastingen is via Internet te verkrijgen via http://www.belastingdienst.nl Aangifte doen via Internet is mogelijk. Het 'Aangifteprogramma' is te vinden via http://www. belastingdienst.nl/aangifte De Belastingdienst is per computer en modem ook te bereiken via de Digitale stad, (020) 6 22 52 22, en via VideoTex, 06 74 00.

Teletekst Tot 1 april zijn op NOS-Teletekst dagelijks summier de antwoorden te lezen op veel gestelde vragen aan de BelastingTelefoon. Pagina 510.

Brochures De Belastingdienst geeft brochures uit met informatie over de volgende onderwerpen:

Beroepskosten;

Buitengewone lasten;

De eigen woning;

Berekening inkomstenbelasting en premies volksverzekering;

Premies lijfrenteverzekeringen;

Reiskosten woning-werk en auto van de zaak;

Rente en rentevrijstelling;

Studiefinanciering;

De eerste baan;

Vakantiewerk/bijbaantjes;

65 jaar worden;

Samenwonen;

Trouwen;

Kosten kinderopvang;

Echtscheiding;

Emigratie;

Herintredende vrouwen;

Invordering;

Zelf het aangiftebiljet invullen;

De 'tante-Agaathregeling' (over leningen aan beginnende ondernemers);

Winst uit onderneming;

Omzetbelasting;

BTW bij in- en uitvoer;

Belasting en erfenissen;

Belasting en schenkingen; Deze brochures zijn, 24 uur per dag en zeven dagen per week, te bestellen via de Belastingdienst Bestellijn, 08 00 00 43 of verkrijgbaar bij het belastingkantoor.

Aangifte

Belastingkantoor Wie over zijn eigen belastingaangifte inlichtingen wil, kan zich wenden tot de Belastingdienst in zijn regio. De belastingkantoren zijn op werkdagen van 8 tot 17 uur geopend.

Aangifte-bijeenkomsten De vakcentrales FNV en CNV houden elk jaar tot 1 april bijeenkomsten, verspreid over het hele land, waarop hulp is te krijgen bij het invullen van het aangiftebiljet. Meer informatie hierover is te vinden in de vakbondsbladen. Ook rechtswinkels organiseren zulke bijeenkomsten.

Uitstel De aangifteformulieren of diskettes voor de inkomstenbelasting die de Belastingdienst heeft verstuurd, moeten voor 1 april zijn teruggestuurd, maar uitstel is mogelijk. Dit moet schriftelijk worden aangevraagd.

Bezwaren Wie het niet eens is met de hoogte van zijn belastingaanslag kan binnen zes weken na de dagtekening daarvan een bezwaar indienen bij de Belastingdienst. Binnen zes weken na de beslissing over dit bezwaarschrift is beroep mogelijk bij de belastingrechter. Sommige beslissingen kunnen niet bij de rechter worden aangevochten. In dat geval kan de belastingbetaler zich wenden tot de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer (postbus 20018, 2500 EA Den Haag), de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer (postbus 20017, 2500 EA Den Haag) of tot de Nationale Ombudsman (postbus 29729, 2502 LS Den Haag).

Vereniging Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers (NVB). Behartigt belangen van belastingbetalers, (073) 6 14 95 55; fax (073)6 89 12 17; e-mail: nvbel@pi.net