Griekse monniken Athos zijn tegen 'Schengen'

ATHENE, 27 FEBR. De grieks-orthodoxe monniken op de alleen voor mannen toegankelijke berg Athos hebben gisteren de regering in Athene gevraagd af te zien van ratificatie van het akkoord van Schengen omdat dat een bedreiging vormt voor de 'vrijheid van het individu'. De Schengen-overeenkomst schaft de grenscontroles af tussen een aantal lidstaten van de Europese Unie.

Gisteren diende de Griekse regering een wetsvoorstel in bij het parlement over de bescherming van elektronisch opgeslagen persoonsgegevens. Aanneming van deze wet is noodzakelijk voordat Griekenland kan overgaan tot ratificatie van 'Schengen'. In 1992 ondertekende Athene het akkoord al.

De monniken hebben al langere tijd hun bedenkingen over de Europese Unie, met name omdat ze bang zijn dat de grieks-orthodoxe kerk in een verenigd Europa ondergesneeuwd zal raken.

Enige jaren geleden al voerden de monniken campagne tegen plannen voor de invoering van een nieuwe identiteitskaart in het kader van 'Schengen'. Op het nieuwe ontwerp zou - in tegenstelling tot de bestaande identiteitskaarten - de godsdienst niet worden vermeld. Ook maakten de monniken bezwaren tegen de digitale code op het ontwerp - deze zou al te zeer doen denken aan '666', het symbool van de duivel. Mede door het verzet van de monniken trok de regering haar plannen voor nieuwe identiteitspapieren in. (AFP)